Ledaren på DN skriver idag om biblioteken, hur flera yttrat oro över riksdagsgruppens idéskrift “Kultur 2.0” som vad det kan tolkas, föreskriver avgiftsbeläggning för vuxna. Skribenten anser att det inte finns någon större anledning till oro, att biblioteken har ett såpass brett stöd hos allmänheten. På etablerad och seriös plats står det att när priser sjunker köper faktiskt folk böcker och förklarar till viss del varför besöksantalet sjunker. Med tanke på att hela fildelningsdebatten går ut på att man “inte kan konkurrera med gratis”, känns det skönt att det dyker upp saker som bevisar motsatsen, ideligen. Mitt gamla vanliga “vatten finns gratis i kranen och trots det köper folk buteljerat dito” kan blandas upp lite. :-)

Internet tagit över platsen för kunskapsinhämtning, som skrivs i ledaren. Det digitala landskapet har blivit en ny allemansrätt och bibliotek sammantaget, och kunskap lär ju inte vara dåligt för oss. Jag vill för den sakens skull inte skrota biblioteksverksamheten, men kanske måste den utvecklas. Vi behöver våra bibliotek, det är jag säker på, och precis som ledarskribenten tror, skulle jag och flera inte stillatigande acceptera avgiftsbeläggning. Men blir inte förvånad om någon försökte införa det…

Andra bloggar om: , , , ,