Så fort avlyssning diskuteras så dyker det upp några hemsnickrade teorier från internet-postare om vad det ska vara bra för. I kommentarerna under “Vaför behöver regeringen hemlig avlyssning”, finns teorier till exempel. Men faktum kvarstår – regering och riksdag har INTE redovisat tydligt varför vi ska avlyssnas. Och det är riktigt läskigt. Att man inte fattar det när man spekulerar i vad lagen kommer att ha för positiva följder, är precis lika läskigt. Oerhört viktig och bra fråga ställd av Lars Rosengren, och jag hoppas innerligt att den blir besvarad.

Vakna upp ni alla som ställer er i försvarsställning för generell avlyssning av svenska folket – att ni tror att det ska användas för något specifikt är faktiskt inte samma sak som att veta. Jag tycker att alla borde kunna ställa sig bakom kravet att åtminstone få reda på varför vi behöver detta. Det borde rimligtvis inte vara mot någons intresse över huvud taget, oavsett vilken tilltro man har till förslaget.

Jag sällar mig till de som säger lyssna på medborgarna, avlyssna dem inte, och fortsätter att angripa detta på alla sätt jag kan. Men det finns ingen anledning för de som någonstans tror att det kanske kan vara bra, att informera sig istället för att låta sina personliga förhoppningar styra.

Andra bloggar om: , , , ,