Beatrice Ask har i sitt ämbete som justitieminister föreslagit att intresseorganisationerna för nöjesindustrin ska själva få jaga fildelare och sköta den legala biten. Det är tråkigt att behöva säga det, men jag tycker att Beatrice Ask beter sig dumdristigt och jag är glad att läsa att jag får medhåll. Svd och DN citerar Daniel Westman, forskare i rättsinformatik:

– I grunden är det en politisk bedömning av hur olika intressen ska vägas mot varandra. Just integritetsaspekten är oklart behandlad i det här fallet.

Integritetsaspekten har sopats under mattan under en lång tid nu. Oavsett vilken fråga som behandlats på riksdagsnivå. Integritetskommittén som tillsattes ignoreras friskt, och politiker verkar inte förstå eller bry sig om vad det är de håller på med.

Men det finns ytterligare en dimension till det hela, Beatrice Ask säger:

– Problemet är att vi hanterar frågor inom ett område som är nytt, där det inte finns regler som fungerar tillräckligt väl i dag.

Det är inte något nytt ska provas på, dock – det finns redan etablerat i både USA och Danmark och de renodlade utpressningsmetoderna de genomför på daglig basis finns dokumenterade, och det har lobbats ivrigt att denna nullifiering av rättsäkerhet ska införas i Sverige också vilket nu Beatrice Ask ställt sig bakom och gjort.

I USA har ett flertal människor felaktigt blivit anklagade för fildelning och betalat, för att de inte har råd att kämpa mot den enorma juridiska maskin underhållningsindustrin hotar med.

Det är alltså inte “bara” att förfaringssättet ignorerar integriteten hos svenska medborgare – felaktigt anklagade människor utpressas med statens goda vilja. Det går helt enkelt sällan eller aldrig så långt som att intresseorganisationen faktiskt behöver bevisa något.

Ett administrativt organ har satts upp för att kunna hantera inbetalningar från människor som anklagats i USA, bland annat. Det är extremt få som vågat säga ifrån – och ironiskt nog har de fått hjälp av fildelare som gjort insamlingar att betala sina advokater för att kämpa emot.

– Det fodras att man har bevis på att det skett ett intrång. Det kommer att utvecklas en praxis för vad som krävs.

Det är inte lite naivt av Beatrice Ask att säga att “bevisningen måste vara såpass bra” – det är mest bara en gigantisk rökridå för det faktum att det sällan blir fråga om rättslig prövning när folk pressas till att betala lösensummor till nöjesindustrin för att slippa bli ruinerade i utdragna processer.

Det är etablerat, det finns dokumenterat och detta är inte något nytt över huvud taget.

Att utveckla en “praxis” låter kanske bra – men är bara skitprat. Okunnigt sådant, får man väl hoppas, för jag gillar inte tanken på att politiker systematiskt försöker lura folk. Greppet som underhållningsindustrin verkar ha om politiker måste släppa. Att hänga ut svenska medborgare till en statligt sanktionerad utpressningsverksamhet som inte drar sig för att köra över en död farmor – är fan i mig skamligt.

Läs även Oscar Swartz (som vanligt) informativa inlägg.

Andra bloggar om: , , , , , , ,