Patent är verkligen en hård nöt att knäcka. Men knäckas måste den.

Den första gången jag blev medveten om hur fel hela patentförfarandet är var när jag läste om den inbyggda problematiken i medicinpatent. Trots att medicin finns, dör tusentals människor varje dag – för att de helt enkelt inte har rättigheter att skapa mediciner själva, och inte har råd att köpa dem. Att forskningen inte prioriterar sjukdomar i tredje världen har också ett direkt samband med att det inte är lönsamt. Trots att jag nog försvarar varje människas rätt att tjäna pengar, var det lite av en chock att inse att man är villig att gå så långt att hålla tillbaka kunskap när det INTE genererar pengar och låta människor dö – trots att så pass stor del av forskningen sker med statliga medel.

Denna krassa inställning kan till och med bli synligt i västvärlden. Ett ganska talande exempel är fågelinfluensan som skördar liv – barn inte minst. Svenska (statligt avlönade) forskare släppte inte resultaten till andra i förmån att skynda på utveckling av motverkande mediciner för att de inväntade patent, dvs – rättigheten att kunna tjäna pengar på resultaten är viktigare än att lösa det akuta problemet. Det är så att säga inbyggt i hela förfarandet inom forskningen, att kunskap är en handelsvara – balans för vad som är bra för mänskligheten och vad som är bra för den personliga ekonomin saknas helt enkelt.

Men det stannar inte vid medicinpatent. Numer går det inte att bortse från att patent används som affärsmässigt instrument att kunna monopolisera. Det finns till och med företag i USA som lever på att ta patent utan forskningsverksamhet – OM utifall någon uppfinner något, så äger företaget redan rättigheterna. Så kallade “patentmattor” läggs ut för att täcka alla eventualiteter och anses vara “good business sense”.

Den lille uppfinnaren, som populärt sägs vara den man vill skydda med hjälp av patent, har inte en chans i världen mot konglomeraten. Som grädde på moset har dessutom amerikanska företag en “riskkalkyl” i sin budget. Där de medvetet tar någon annans patent och exploaterar utan ersättning till uppfinnaren. Juridiska och kostliga processer gör att det är lönsamt att använda patent utan lov från enskilda små innovatörer.

Nu brukar det vanliga argumentet mot att förändra patenträtten vara “hur ska de annars tjäna pengar?”. Det är ganska magstarkt att ställa personlig vinning mot mänsklighetens förlust – och då inte sällan räknat i människoliv. När monopol (eller i bästa fall oligopol) regerar så är det inte fråga om att pengar distribueras, oavsett, och argumentet faller platt.

Monopol är direkt skadligt för samhället. Och det är precis vad patent används till idag – att skapa monopolsituationer.

Läs också Svenssons och Stefan Flods inlägg. Besök gärna också Läkare utan gränser.

Andra bloggar om: , , , , ,