Då google har en ganska stor del av marknaden börjar det bli bekymmersamt att de inte tagit tag i integritetsaspekten ordentligt. Trots att det finns sätt att komma runt det, så är det de facto väldigt få som inser problemet och ens förstår behovet av att visa viss försiktighet. Google har på sistone annonserat att de lyssnat på kritiken och har tagit vissa mått och steg för att visa att de förstår oron och att de respekterar den.

Men å andra sidan har de också tagit en överförmyndaraktig position i andra områden och visar tendenser av att kontrollera användare, på ett sätt som man kanske inte kopplar till en sökfunktion online när man sitter hemma på kammaren och knappar in sina sökord. Dessutom fick förtroendet för google en rejäl knäck för något år sedan som gick med på att censurera webben för kinesiska medborgare.

Detta, bland annat, har gjort att behovet av alternativa sökmotorer har ökat och grundaren av wikipedia har plockat upp bollen. I en artikel på eWeek kan man läsa att Jimmy Wales i fredags annonserade att han tillhandahåller ett verktyg, Grub, för en öppen och utvecklingsbar sökmotor som kan konkurrera med google eller yahoo.

Wikipedia som uppslagsverk och wikiasök blir två olika organisationer, men grundförutsättningarna är desamma. Öppen källkod och stark fokus på mångfald och bred kunskapsbas. Tanken är att hålla sig till dessa fyra viktiga hörnpelare (min översättning):

1. Offentlig och genomskinlig – öppenhet i hur systemet och algoritmerna fungerar, både i form av öppen källkod och tillgängligt innehåll.

2. Gemensam besittningalla, individer eller hela organisationer, har möjlighet att medverka i någon form, en stark social och gemensam fokus.

3. Kvalitet – att förbättra relevans och exakthet i sökresultat och i sökupplevelsen.

4. Integritet – måste vara skyddad, att inte spara eller föra vidare data som kan identifiera användaren.

Jimmy Wales säger, (igen min översättning):

“Om vi kan få bra kvalitet på sökresultaten, så tror jag att det verkligen kommer att förändra maktbalansen från sökmotorer tillbaka till utgivare av information.”

Intresset för detta har genererat inte mindre än 14 miljoner dollar i finansiering, varav 10 kommer från Amazon.com.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,