I mindre utvecklade länder än i västvärlden är det en pågående kamp dagligen för att kunna få producera eller få tillgång till mediciner.

I Indiens Högsta domstol har det pågått en rättegång som Novartis, ett läkemedelsföretag, dragit igång eftersom företaget vill äga rättigheterna på medicin som utvecklats vidare från deras produkter. Domstolen beslutade att lokala företag får skapa billiga varianter av vidareutvecklade, generiska mediciner.

Det är väldigt glädjande att Indien vågat stå på sig på det här viset – mycket av mediciner som produceras där letar sig fram till andra behövande länder dessutom. Novartis är förstås griniga – och anser att detta kommer att underminera medicinföretags motivation till att förfina sina produkter om de inte får monopolisera marknaden.

Indiska medicinföretag står för 84 procent av all AIDS-medicin distribuerad i världen, via Läkare utan gränser. Den indiska läkemedelsindustrin bidrar dessutom med 25 procent av viktiga mediciner till den organisationen och även andra med liknande inriktningar.

Problemet som kvarstår är om huruvida Indiens beslut kommer att respekteras av WTO (World Trade Organisation). Hade inte den indiska domstolen beslutat att neka Novartis rätten, så hade det effektivt stängt ner alla möjligheter för utvecklingsländer att över huvud taget kunna skapa egna mediciner någonsin, enligt Läkare utan gränser.

–Domstolens beslut gör att risken minskar för att indiska patent utfärdas för mediciner som det finns ett stort behov av. Vi uppmanar multinationella läkemedelsföretag och rika länder att lämna den indiska patentlagen i fred och sluta utöva påtryckningar för införandet av strängare patentregler i utvecklingsländer.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,