Ett skrämmande stort antal människor vet inte vad “grundlag” är, innebär och är till för. Av någon anledning har kunskapen om detta tagits för given och därför eroderats. När man läser om förslag till grundlagsändringar så får man sällan intryck av att det är något som helt angår oss vanliga dödliga, utan att det är “något politiskt”, något som politiker och eventuellt experter ska fundera på.

Sveriges grundlag kom till för att reglera de styrandes makt över folket. Grundlagen är alltså till för att SKYDDA svenska medborgare från politiska försök till maktmissbruk.

Det är alltså extremt viktigt att vi medborgare förstår och accepterar vårt ansvar när det gäller förändringar av den. Politiker “vet inte bättre” när det gäller förändringar i grundlagen, och för oss svenssons är grundlagen vårt enda sätt att försäkra oss om ett regelverk som gör det svårt att förtrycka oss.

Men nu är kunskapen för grundlagen i Sverige skräckinjagande liten. Hos politiker, hos journalister, hos medborgare. Alice Åström (v) gjorde oss i Almedalen uppmärksamma på det faktum att den svenska riksdagen idag bryter mot flera grundlagar, och kommer undan med det. För få har tillräckligt med kunskap att bevaka sådana överträdelser. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthen fyllde på med att berätta att flera nyutexaminerade journalister kunde inte svara på vad grundlagen var och att det är ett problem.

Om priset för att vara med i EU innebär försämrad yttrande- och tryckfrihet, är det bara att kliva ur EU omgående. Det spelar ingen roll om det pengamässigt skulle vara en dålig affär – att ge upp vår grundlag skulle kosta så mycket mer än man någonsin kan föreställa sig. En förändring av grundlagen som ger EU tolkningsföreträde, är en total underkastelse till makt.

En förändring av grundlagen ska aldrig, aldrig genomföras för att ge mer makt åt politiker. Aldrig.

Andra bloggar om: , , , , , , ,