Det system som Beatrice Ask via justitiedepartementet vill införa i Sverige ska nu bli föremål för en rättslig prövning i USA. I en så kallad “class action suit” – ett åtal som förs fram gemensamt av en grupp människor – ska metoderna granskas juridiskt. Det finns all anledning att se över detta när det bland annat framgått att amerikanska antipiratbyrån, RIAA, utgett sig för att vara en tioårings farmor för att få fram information.

Åtalet kommer att inbegripa (min översättning): försumlighet, bedrägeri och falsk representation, svindleri och korruption, missbrukande av rättsprocessen, okynnesåtal, förolämpande med uppsåt att tillfoga känslomässigt lidande, datorbedrägeri och övergrepp, intrång, integritetskränkande åtgärder, förolämpning och förtal, vilseledande affärsmetoder, felaktig användning av upphovsrättslagar samt medborgarkonspiration.

Uttrycken är krångliga – men temat visar onekligen det som är så förskräckligt med att låta intresseorganisationer föra sin egen “poliskår” i upphovsrättsärenden: De tar till regelvidriga metoder, behöver sällan bevisa något och lurar människor att betala böter i onödan. De är inte mindre än en statligt sanktionerad maffia som ser sig vara förmer och inte behöver följa lagar själva.

RIAA blev för övrigt överkörda för lite sen i en rättegång där Deborah Foster befanns oskyldig, och de dömdes att betala rättegångskostnader och avgifter till henne. De har fortfarande inte betalat – vilket gjort att hon varit tvungen att dra igång ytterligare en rättslig process för att tvinga dem att göra det.

Med tanke på att RIAA ger människor cirka tio dagar på sig att betala “eller annars” när de utför sin polisverksamhet i staterna – ger lite dimension till deras beteende.

* * *

Slutligen: Hos Thomas Tvivlaren kan man läsa om att ägaren till Allofmp3.com blev frikänd i rysk domstol. Domstolen ansåg att han följt ryska lagar, och detta har gjort att upphovsrättsorganisationen IFPI blivit lite arga. De planerar enligt siten Slyck ett överklagande.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,