Genom att använda cc istället för bcc i ett massmail, avslöjades mailadresserna till människor som potentiellt skulle kunna tänka sig att berätta om oegentligheter på det amerikanska justitiedepartementet. Så enkelt kan det gå till.

Det handlar alltså inte om att man inte har något att dölja. Information är makt, och att ha tillgång till all information är i princip att sitta på all makt.

DNs ledarskribent skriver

Möjligheterna att övervaka medborgarna växer snabbt. Den stat som faller för frestelsen att detaljkontrollera vårt liv kommer att fälla sig själv på vägen.

Problemet är inte att någon eventuellt har något att dölja, utan att vi förlorar kontrollen över våra egna liv.

Genom idiotiskt klanteri beskrivet i första paragrafen kan ens framtid se rätt mörk ut. Vem vill anställa någon som är rättrådig nog att kunna tänka sig att berätta när en arbetsgivare (myndighet i det här fallet) överträder sina befogenheter? Där är inte ens frestelse en del av ekvationen — bara tillgången gjorde att ett stort antal människor brändes.

Samlas all information och gör det möjligt till korsreferenser så blir det ett allt för smakligt smörgåsbord för att bara låta det stå outnyttjat, helt säkert dock. Vilken myndighetsperson skulle motstå frestelsen att ta reda på allt om människor som intresserar dem av en eller annan anledning?

Mindmancer har tillverkat en robot som följer människor och ritar kartor över deras rörelser. Meningen är att man ska kunna förhindra brott innan de begås. Informationen som en sådan mackapär tillhandahåller kommer dock bli alltför intressant för andra saker — det inser vem som helst. Kunskap om människors rörelsemönster kan utnyttjas på många olika sätt inte minst kommersiellt. Tänk om någon vet innan man vet själv vet vad man är sugen på till lunch, eller vad man vill köpa.

Sci-fi, är det lätt att fnysa, men verkligheten är på väg dit och enormt mycket forskning läggs ner på att kunna vara siare av vad en människa kan tänkas göra lite senare idag till skillnad mot att hålla sig till att “endast” kartlägga vad någon gjort redan.

Det börjar med en samhällsåtgärd som verkar rimlig — att förhindra brott. Men leder nästan uteslutande till en kontrollerande aspekt som inte har något med brottslighet att göra. Eller leder till en annan sorts brottslighet, kanske man ska säga. För brottsligt borde det vara att handskas med medborgare på det här viset.

* * *

Andra bloggar om: , , ,