Som fildelare är det inte alldeles lätt att veta när man bryter mot eventuell upphovsrätt. TV-program läggs ut för att marknadsföra sig, mängder av mer eller mindre namnkunniga musiker delar med sig av sina alster av samma anledning.

Filmer och dokumentärer letar sig ofta ut på nätverken — och man måste inse att det är orealistiskt att föreställa sig att det aldrig någonsin sker av upphovsrättsinnehavare själva.

På fildelningssiter slåss således lagligt utlagt material med olagligt om utrymmet, såväl som den enorma gråzon där alltifrån egenläckt till självutgivet material existerar.

Dessutom har de allra flesta siter, över huvud taget på nätet numer, en nedladdningsknapp av något slag. Om det så gäller en pdf-version av tidningen du läser online, eller en ny programvara du tänkt installera.

Sammantaget innebär det enligt professor Snow från universitetet i Arkansas, USA, att nöjesindustrier som jagar fildelare bryter mot yttrandefrihetslagen, första tillägget i den amerikanska konstitutionen.

I USA har det blivit en god affär för nöjesindustrin att avkräva pengar från folk med hot om rättegång för upphovsrättsbrott. Ett väloljat mer eller mindre automatiserat maskineri är tillsatt för att kunna ta emot betalningar från anklagade (ej ens dömda).

Enligt professorn är risken att människor som tuktats av den hårda marknadsföringen mot fildelning, kan bli för rädda för att använda sig av något de hittar online. Eftersom det underförstått kan leda till böter och hårda straff. Så därför blir det en direkt attack på yttrandefriheten.

Nedladdning kan alltså ses som en form av yttrandefrihet eftersom det är vanligt att siteägare lägger upp något som de VILL att andra människor ska tillgodogöra sig. Skräms människor till att inte våga ladda ner på grund av nöjesindustrins kampanjer som stigmatiserar fildelning, bryter industrin således mot yttrandefrihetslagen.

Snow points out that the automatic punishment of copyright law applies to whatever expression may be downloaded. Stories, pictures and videos are all subject to strict punishment under copyright law. Given that the very structure of the World Wide Web is predicated on users’ ability to copy or download, the potential for punishing innocent downloaders is vast.

Detta ställer nu dessutom skandalen Media Defender i ett helt nytt ljus som jag ser det. Företaget som specialiserar sig på att jaga pirater bl.a. genom att störa internettrafik på siter, har ju till och med också gått så långt som att efterlikna fildelningssiter, lägga upp material och på så sätt bädda för upphovsrättsövertramp.

Eftersom de innehar rättigheterna till filerna de tillhandahållit, sen som nästa steg skickat hotbrev och inkassokrav för att statuera exempel i syfte skrämma människor i allmänhet från att ladda ner något över huvud taget. Då har de medvetet attackerat yttrandefriheten, om professor Snow tolkar lagen korrekt. Det ska bli mycket intressant att se hur det här utvecklar sig. Yttrandefriheten är, som sig bör, en helig ko i staterna.

Min kunskap om den svenska lagstiftningen vad gäller yttrandefrihet och systematiska kampanjer för att underminera den, är dessvärre alldeles för liten för att se om liknande tolkning kan appliceras här.

* * *

Uppdaterat: Cory Doctorow har publicerat en text som går ut på samma sak som professorn kommit fram till.

* * *

Andra bloggar om: , , , ,