landade det idag — utredningen för Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning som är initialt Bodströms baby. Det som drevs av honom och sedemera försöktes säljas här i Sverige som “tyvärr, vi måste — EU har bestämt det”.

I pressmeddelandet kan man läsa att allt som bara går, ska sparas i ett år — och nätoperatörer ska betala och tillse att de känsliga uppgifterna inte kommer på avvägar.

Deprimerande nog känns det nästan lite smart. Alla ska övervakas, men när något går snett är ansvaret för vems fel det blir inbyggd från start.

Detta känner sig tydligen Bredbandsbolaget bekväma med, fast de tycker inte att de ska behöva betala för det. TeliaSonera anser att det är en komplex juridisk problematik, och har också synpunkter på att de ska bära kostnaderna för övervakningen. Patrik Hiselius, jurist på TeliaSonera ifrågasätter om pengarna som kommer att krävas för detta inte spenderas bättre på fler poliser. Bahnhof sätter helt ner foten och förkastar hela utredningen. Karlung nämner dessutom hur skatteverket redan nu anser sig ha rätt till flera års loggfiler över användare online.

Vad Sverige kommer ha behov av är en jädrans massa små nätleverantörer, för tydligen ska de undantas tvånget från att lagra data.

Datainspektionen är mycket kritiska mot förslaget tillsammans med andra sakkunniga som deltog i utredningen. Analysen anses bristfällig, och hur uppgifterna ska användas och av vilka, är alldeles för lättvindigt skrivet. DI säger dessutom att det måste åtminstone krävas att brottsmisstanke finns innan uppgifter ska lämnas ut, vilket inte är fallet i utredningen. I princip har det lämnats utrymme till att det är upp till sittande regering att hantera all information om medborgarna hur de vill — oavsett om brottsmisstanke finns eller inte — utan riksdagens vetskap.

Förresten ska inte chatt och surfing lagras, tydligen, men väl start och avslutningssida i din surfsession oförklarigt nog.

Hans-Olof Lindblom citerar Artikel 29-gruppen – som består av datainspektörer från EUs medlemsstater och som anser att EU-beslutet att lagra kommunikationsuppgifter “är en extraordinär åtgärd av aldrig tidigare skådat slag med historiska dimensioner. Det inkräktar på medborgarnas dagliga liv och kan riskera de grundläggande värden och friheter som alla europeiska medborgare har och åtnjuter.”

Hela kalaset sägs kosta sisådär en 220 miljoner kronor — en kostnad som naturligtvis kommer att läggas på oss som betalar för internetuppkopplingar och mobiltelefoni om lagen drivs igenom.

Men om det priset känns högt, så är det ingenting jämfört mot det pris vi betalar genom att underkastas ett samhälle som bevakar alla våra rörelser och vår privata kommunikation, utan att vi ens är brottslingar.

* * *

Bloggat hittills: Frendo, Christian Engström, Rick Falkvinge, Oscar Swartz 1, Oscar Swartz 2, Osäkerhet och tystnandet och Free the Mind. (Snott helt fräckt från Engströms blogg) samt Fredrik Funderar, Lars Olofsson, Jonas Morian och Basic Personligt.

Uppdaterat: Oscar Swartz har kommenterat, liksom andra sidan och deep|ed — och några till, här och där.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,