Det är ett problem att människor upplever sig tryggare när det åker upp kameror. När vi får veta att de flesta skolorna numer anser sig behöva kameror så tycker många att det är bra. Det är bra för att kunna utreda händelser — så som till exempel kamerorna hjälpte till med att utreda exakt hur massmordet gick till i Columbine.

Alltså en falsk trygghet, eftersom kameror inte förhindrar tragiska händelser, endast dokumenterar dem. Det är tänkt som förebyggande, att kameror ska “jaga bort” vandaler. Men den inbillade tryggheten skingrar istället fokus och annan förebyggande, social verksamhet för att fånga upp ungdomar glöms bort opinionsmässigt.

Samma slags reflexmässiga, men felfokuserade, trygghetsnarkomani syns i den ökande trenden i lagstiftning om övervakning som Oscar Swartz skriver om i Expressen idag. Utan att våra makthavare egentligen behövt motivera varför, så utnyttjar man människors behov av trygghet att styra Sverige till att bli en kontrollstat. Det sägs att det är för att komma åt grov brottslighet.

Men det är vanligt folk som förutsätter och tror att det är så. För när det ska stiftas lagar vill inte de styrande lägga in några sådana stipuleringar i texterna. De vill hålla det öppet för att kunna användas lite som de vill.

Det syntes inte minst i FRA-förslaget. Alla utom politiker sa att det var för att stävja terrorism och trafficking. Politikerna själva är vaga, och kallar det “yttre hot” — vilket kan innebära precis vad som helst. När man lämnar utrymme för subjektiva tolkningar för vad som ska anses vara ett hot bådar det inte gott för vårt samhälle.

Vår tryckfrihet hotas dessutom, som är inskriven i grundlagen, och är ytterligare en pusselbit i det stora hela. Sammantaget pågår en underminering av demokrati och rättsäkerhet som i praktiken är oöverskådlig.

Att eftersträva trygghet är inte fel. Men att lura svenska folket att tro att trygghet kommer med automatik bara vi släpper rätten till vårt privatliv, är skamligt.

Vi blir helt enkelt inte tryggare. I Tyskland (där det finns en skaplig erfarenhet av dylikt) har man påpekat att den omfattande, integritetskränkande, övervakning som införs inte är mer framgångsrik för att lösa brott än om man skulle anställa ett par poliser till*.

* * *

*Här översatt och satt i ett sammanhang av Selig.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,