När man börjar syna det som sägs i sömmarna så visar det sig att vi medborgare utsätts för ett ganska allvarligt brott som inte alls debatteras. För de flesta av oss har lurats att samhället eskalerat in i ett vidrigt inferno av våld och brott.

När vi snackar med varandra över fikaborden så är det generellt så att vi upplever att samhället lider av lavinartade våldstendenser, och därmed skapas opinionen som är i motsatsförhållande till verkligheten.

För statistiken visar att vår magkänsla inte stämmer överens med vad som faktiskt händer. En avhandling har landat som konstaterar återigen att våldsbrott inte ökar — men däremot visar opinionen en sjunkande tolerans. Hårdare tag krävs naturligtvis, för vi går omkring och tror att det är en akut situation som måste åtgärdas innan det går åt helvete för oss allesammans. Ironiskt nog skapar denna sjunkande tolerans högre risk för återfall.

Lugna Gatan vill att ungdomar ska lära sig att hantera konflikter normalt — deras jobb är värdefullt. Men tanken som slår mig är att de ofrivilligt spär på myten om att våldet bland ungdomarna är akut stegrande och måste åtgärdas. Där de kanske har en inställning av att hjälpa den där stadiga procenten, som inte stegras, till ett bättre liv och bättre förutsättningar att hantera livet, läser vi att ungdomar är på väg utför stupet för det har drillats stenhårt.

Det blir en rätt skrämmande moment 22-situation. Motorsågen tas fram och skapar kalhyggen, när det egentligen bara var en sekatör som behövdes för att rensa bort lite ogräs. Vi skapar en opinion av hårdare tag, som politiker gärna tar till sig eftersom de dels är påverkade av den allmänna inställningen och dels vill bli omvalda — för att inte glömma vilken oerhörd möjlighet till makt och auktoritet den här sortens opinion skapar.

Den kommersiella opinionsbildningen som media bidrar med, ingår i det stora pusslet. Möjligheterna till att påverka media att ta sitt ansvar för detta, faller direkt på den kommersiella delen av sin samhällsinsats.

Så vem kan vi ställa till svars för detta lurendrejeri? För det är en helt annan typ av allvarlig brottslighet som vi överfalls av dagligen.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,