Det är så upprörande att det nästan är svårt att hitta orden. Antipiratbyrån, part i målet, har använts som experter i undersökningen av den Linköpingsbo som står anklagad för upphovsrättsbrott medelst fildelning. Det är bara att inse att rättssäkerhet endast är ett tjusigt ord numer, när inte polis och åklagare ser problematiken med dylikt förfarande. Piratpartiet JO-anmälde på studs. Bedrövligt, var ordet.

Rättssäkerhet:

Rättsäkerheten är en viktig del av den demokratiska rättsordningen, och handlar om det juridiska förhållandet mellan den enskilde och staten. Dess syfte är att alla ska vara skyddade från övergrepp från andra medborgare, myndighetspersoner och av samhället, och säkrade sina friheter. Till rättssäkerhet brukar även tillföras människors rätt till privatliv.

För det är en sida till av problemet — att polis och åklagare upplåter bevismaterial som potentiellt kan innehålla hur intima och privata saker som helst. Till den som anmält ett brott. Tanken svindlar.

Det har uppdagats att antipiratbyråerna runt om i världen använder sig av minst sagt oetiska medel för att hitta förövare av det stora brottet att gilla någons låt så mycket att man besvärar sig med att ladda ner den. Svenska politiker och myndigheters tilltro till den här kulturen är skrämmande.

Det ligger ett förslag om att antipiratbyrån ska få agera sin egen polis, så det är väl inte så konstigt att åklagare känner sig bekväma med att göra så här. Det är ju liksom redan klappat och klart. Antipiratbyrån står över alla andra människor och förtjänar denna framstående förtroendeposition i samhället. Att agera både polis, domare och utmäta straff. Struntsamma, är de demokratiska samtalen och beslutsprocesserna.

Tvi vale.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,