Det kan bli rätt olyckliga konsekvenser av att en lärare vet mindre om “datoriet” än dess elever. En lärare i USA skickade sin elev till kvarsittning för att han använt sig av firefox när han gjort sina skoluppgifter. Detta har, kanske inte oväntat, föranlett diskussionen att delas upp i två läger — de som anser att en elev ska lyda sin lärare oavsett, och de som anser att lärare är förskräckligt okunniga. Personligen undrar jag varför det är viktigare att barn ska lyda än att respektera att de faktiskt innehar viss kunskap. Det slår mig ibland att om vi vuxna kunde föregå med gott exempel och uppvisa viss ödmjukhet skulle det vara lättare för våra barn att veta hur man beter sig i dylika situationer.

Igår drog rättegången mot fildelaren i Linköping igång, och den förväntas avslutas idag. Åklagaren säger sig inte veta antipiratbyråns och ifpis syfte med att anmäla för hela innehavet på hårdisken — den hårddisk hon lämnade över till samma organisationer för att kontrollera bevismaterialet.

Doktoranden Maria Styvén har publicerat en avhandling om svenska konsumenters uppfattningar om digital, musik, nätmusiktjänster och fildelning. Det optimala priset på en musikfil sägs vara fem kronor när konsumenter tillfrågas — men hon konstaterar dessutom att andra saker spelar in, såsom drm som förhindrar köparen att använda sin fil som de vill, tillgänglighet och sortiment. Man kan dessutom läsa om Lena Goldkuhls doktorsavhandling som tar sig an verkningar av att företag flyttar sin försäljning online, och skalar bort mellanhänder.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,