Fildelningsfrågan som används för att motivera kontrollsamhälle fortsätter med oförminskad fart på Expressens fjärde sida. Denna gång har Rick Falkvinge fått ordet, som korrigerar Horace Engdahls språkbruk vad gäller orden “äganderätt” och “upphovsrätt”. Inte minst får man dessutom bevittna en skaplig uppläxning bestående av historia och samhällskunskap.

Flera ledare i dag på morgonen har tagit upp ämnet dessutom. Göteborgs-Posten gör en intressant jämförelse mellan storebror och Big Brother. Ledaren tror inte att det är särskilt realistiskt att försöka stoppa kontrollsamhället, utan riktar förslag till förbättringar av de regeländringar som är på gång, för att “minimera skadan”. Dessvärre tror skribenten att det som lagras i några veckor redan nu i faktureringssyfte, motsvarar det som ska lagras under datalagringsdirektivet fast under en längre tid. Om det är ett utbrett missförstånd är det olyckligt — den detaljerade lagring av uppgifter som ska införas är inte operatören i närheten av för att behöva kunna fakturera. Men det var en mindre svacka i texten, och det stämmer på pricken att det för närvarande ser det mörkt ut på ryggradsfronten i riksdagen. Om man bortser från de Sju som Vågade.

Hallands Nyheter skräder inte på orden, och ber Beatrice Ask att lägga alla DDR-planer i papperskorgen. Ledaren poängterar dessutom detsamma som Falkvinge ovan — att Europakonventionens regler om mänskliga rättigheter måste respekteras. Läsvärt och kunnigt.

Norrbottens-kuriren blir lite av en favorit i dagens skörd — där hoppas man att Gösta Bohmans vila i graven inte störs av De Sju Avfällingarna som inte förstår sig på äganderätt och fasansfullt nog agerar stöd åt piratpartiet. Eftersom själva diskussionen egentligen borde gälla upphovsrätt, och hur man använder beivrandet av just upphovsrätt att införa ett kontrollsamhället, så är det intressant att se hur Horace Engdahls “felskrivning” smittar vidare i texterna runt om i landet. Det är trots allt väldigt enkelt att förhålla sig till äganderätt — jag äger mitt hus, min bil, min sak — men inte min inköpta musik, min inköpta film eller inköpta dataspel. När någon köper något och trots allt inte äger den, som upphovsrätt innebär, är det lite svårare att relatera till. Lite rörande tror ledaren att det råder någon slags skillnad mellan 15-åringen som laddar ner Brittney och “fula fiskar” som gör systematiska och omfattande upphovrättskränkningar. Några sådana skillnader finns såklart inte och det är bara att konstatera att ledarskribenten, som inte tycker att övervakningssamhället är bra, anför att kontrollsamhället är att föredra framför upphovsrättsbrott trots allt.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,