Lite spännande ledare angående den senaste veckans debatt kan man hitta i Hela Gotland. Diverse fula fördomar om pirater framställs som sanningar, underhållande nog. Desto roligare blir det att efter den noggranna sågningen så landar ledaren i gemensam sak med piraterna ändå. Motvilliga vänner är bättre än inga vänner alls, så välkommen till piratsfären, Mats Linder!

Per Tedin på Sydsvenskan visar prov på lite mer nyanserat resonemang, men sitter fast i att “hur ska något bli skapat om ingen får betalt”. Kulturyttringar kommer alltid finnas, blir mitt oombedda svar till honom — men kanske ser det inte ut som idag. Bara för att vi gamlingar inte kan se nya sätt att tjäna pengar på, betyder det inte att möjligheterna inte finns.

Smålandsposten tar i sin ledare tydlig ställning mot piratfrågorna, samtidigt som de väljer att ignorera rättssäkerhets- och privatlivsaspekterna helt. Där påstås att pirater stjäl både musik och annonsintäkter(!). Jag vet faktiskt inte riktigt hur Marcus Svensson kommer fram till detta, men han räknar upp en massa argument, som han hittar på att piratrörelsen slänger sig med, för att visa den “tvivelaktiga grund” politiken står på. Ganska obehaglig ledare över huvud taget, skulle jag vilja säga, återigen där fördomar tas för sanning. Såklart, det finns inga regler för att man som ledarskribent måste vara informerad eller balanserad för att framföra en åsikt.

Per Jönsson visar (tack och lov) på DNs ledarsida prov på att befinna sig vid den här sidan om 2000-talsskiftet och skriver om wikileaks. Siten wikileaks är ämnad som möjlighet att anonymt kunna “läcka” information om oegentligheter i länder under förtryckarregim. Men det har visat sig vara fler länder, än de som traditionellt fått bära titeln, som har behov av en sådan plats.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,