Svenskan rapporterar om hårdare tag mot fildelning och det föranleder blogge att sända ut ett hårt Fuck You till mediabolag och politiker:

Ska fildelningsfrågan bli ännu ett skammens monument à la Stålverk 80, eller ska herrar och damer plattskallar i den högsta politiska församlingen börja blicka framåt istället för bakåt? Sverige har världens chans att ta ledningen i en utveckling som förr eller senare i alla fall kommer att tvingas på oss – men ni väljer att hålla fast vid det gamla invanda och bekväma, för att ni saknar visioner, för att ni saknar kunskap, för att ni saknar ledarskap.

Mary hoppas att generaladvokatens linje kommer att gälla. Hon fokuserar på det hotade privatlivet liksom argumentum ad ignorantiam, samtidigt som Copyriot vill påminna att det är inte den enda anledningen att dra öronen åt sig:

Konsekvenserna berör internets arkitektur och ansvarsfördelning. Det handlar inte bara om de lagförslag som just nu ligger på bordet, utan om vilka lagar som kommer att stiftas efter att de nuvarande förslagen hunnit att både stiftas och misslyckas. På något sätt måste diskussionen kunna föras upp till den nivån.

Ett ämne jag själv berörde för några dagar sedan.

Mika Sjöman, piratpartiet, har skrivit en replik till Mats Johansson och hans antipiratanhängare där han påpekar att argumenten inte riktigt stämmer överens med verkligheten:

Antipiratmoderaterna kan jaga en fiktiv organiserad fildelarbrottslighet och resten av moderaterna och svenska folket kan legalt dela filer så som Reinfeldt lovade i den tv-sända slutvals- debatten 2006.

Bloggarna.se dammar av en illustration som visar hur det svenska rättssystemet skulle haverera om man dömer fildelare baserat på bevisning via IP-nummer. Själv skrev jag dessutom en fundering igår om människor som sitter fast i principträsket.

Diskussionen som pågår i Sverige just nu uppmärksammas internationellt. Detta tas upp på slashdot, nu senast med att kommentera en intervju gjord med Rickard Falkvinge, partiledare för piratpartiet och härom dagen fick Karl Sigrid uppmärksamhet.

Läs fler bloggar som kommenterar SvDs artikel om hårdare tag mot fildelning.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,