Ålder är inget bevis på mognad – tycker det är (ofrivilligt?) generöst av Liza Marklund att bjuda på mindre smickrande karaktärsdrag hos sig själv så här öppet utan några tekniska hjälpmedel annat än sina ord. Däremot är det intressant att se hur språk och betydelse av ord förändras ju äldre man blir – även om man känner sig hopplöst ute och “ägd” emellanåt. Nåns ord som verkligen äger i sammanhanget är för övrigt Oscar Swartz.

Apropå språkbruk; Sorkfebern sprids medels kyssar läste jag i rubriken, och efter att ha gått igenom artikeln så framgår det inte helt tydligt om hångel med gnagare, ingår som orsak. Det lyckades faktiskt bli ännu läskigare än min knäppa associationsförmåga fick till det, om hur det sprids från sork till människa:

Det är antingen närkontakt med sorkar, eller inandning av damm innehållande djurets saliv, spillning eller urin, som bevisligen sprider smittan till människor.”

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,