I artiklar om fildelning har uppgifter från IFPI (pdf) spridits och använts för att motivera hårdare restriktioner i Sverige. Som exempel har Finland nämnts, ett land där man framgångsrikt lyckats stoppa det växande problemet fildelning har det sagts. Lars Weiss skrev till exempel i DN “I Finland har kopieringen av olagligt uppladdat material tydligt gått ned.”

Uppgiften är felaktig. I syfte att motivera lagändringarna använde sig finska lobbyorganisationer för upphovsrättsindustrin av bevisat påhittade siffror, samma siffror som nu används av svenska IFPI för att utöva påtryckningar på svenska regeringen.

Redan 22 juli förra året konstaterade finska MTV3 att siffrorna inte stämde och att fildelning faktiskt fortsatt öka, upphovsrättslobbyns uppgifter till trots. (Artikel på finska.) På den finska motsvarigheten till Piratbyrån kan man läsa:

When the Finnish copyright organizations made their claims last summer, a large Finnish TV company MTV3 decided to check the facts about the extent of net piracy in Finland. They contacted FICIX, the association of Internet operators of Finland, and the chairman of FICIX, Jorma Mellin, informed them that while there had been temporary drops in p2p activity following well-publicized police raids – especially that of the Finnish torrent site FinReactor – these drops had been temporary only, and that the overall trend was an increase in p2p traffic.

Alltså: när man synade statistiken i sömmarna höll det inte. Dessutom rapporterade finska nätoperatörer att hälften av all trafik genererad i landet bestod av fildelning i somras. Trots att uppgiften alltså bevisats vara falsk, används den flitigt av svenska IFPI för att direkt lura svenska politiker och opinionsbildare.

När man pekar på att andra länder infört hårdare regler och att vi borde följa efter, så ligger det såklart i sakens natur att de framstår som framgångsrika, hur annars motivera att vi inför samma regler? I rapporten är således minst ett land direkt felaktigt angivet som framgångsrikt i “kampen mot fildelare” — det finns all anledning att ifrågasätta samtliga uppgifter i rapporten.

Det är dessvärre inte ett nytt fenomen att upphovsrättslobbyn använder sig av falska uppgifter. I nuläget tjänar IFPI och andra intresseorganisationer på att framhålla felaktiga siffror som framgångsrika för att motivera att snaran dras åt. När de facto lagar och inskränkningar inrättas, har de säkert redan formulerat en kampanj för nästa steg. Eftersom nuvarande system inte “fungerar i tillräcklig omfattning”.

Opinionsbildare och politiker i Sverige utsätts för renodlat lurendrejeri från upphovsrättslobbyn. Hur länge ska detta fortgå? Jag hoppas att svenska medier framöver följer finska MTV3-s exempel och undersöker om uppgifter de fått stoppade i händerna är riktiga. Upphovsrättsindustrins grepp om informationsflödet måste upphöra.

* * *

Andra bloggar om: , , ,