Google har tänkt sig att öppna upp forskarvärlden genom att göra öppna forskningsresultat tillgängligt och sökbart. Tanken är att alla forskare som vill dela med sig av sina resultat, ska ha möjlighet att göra det. Det ska finnas möjlighet att kommentera och bidra med egna resultat som bygger på andras osv. Enda smolket i bägaren är att google monopoliserar ytterligare en bit av informationssfären. Forskning som är öppen och fri att användas är oerhört värdefullt dock. Förhoppningsvis kommer ingen dåre på tanken att kalla människor inom vetenskapen “lata parasiter” när de använder varandras arbete för att föra forskningen framåt.

En arrestering lyckades IFPI uppnå efter en 600 man stark polisaktion i Brasilien. 335 raider genomfördes på internetcaféer i Sao Paolo, och enligt IFPI beslagtogs 2339 datorer, och över en million upphovsrättskyddade musikaliska verk hittades. En arrestering rimmar lite illa med alla de här höga siffrorna, får man nog lov att konstatera, och jag är rätt säker på att en hel del ljug som vanligt gömmer sig i informationen. Lite intressant att läsa att i Brasilien så tror man att just det landet är piraternas frihamn.

I Frankrike, där man också tror att man är värst på något vis, är det planer på gång att genomföra det Renfors föreslagit här i Sverige. Dvs, lägga över polisiärt arbete på nätoperatörer. Där har man helt enkelt beslutat att vikten av privatliv understiger behovet för upphovsrättsindustrin att kontrollera om någon laddar ner en upphovsrättsskyddad låt. Proportionalitet är inte en stor grej för IFPI, men det är direkt obehagligt att politiker inte gör sin plikt och tar det med i beräkningen när lagar ändras.

Kors i taket — Amazon kommer att låta alla kunder att köpa musik online framöver — tidigare har bara amerikaner haft tillgång till mp3-arkivet, skriver wtf hi-fi. Det intressanta är att Amazon publicerat ett uttalande där de konstaterar att folk från hela världen bönat och bett om möjligheten att få köpa musik. Ganska talande för hur situationen varit och i viss mån fortfarande är, medans IFPI genomför raider i alla “frihamnar”.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,