Ifpi ger sig nu på en sökmotor i Kina — den kan om den används rätt leda till musikfiler online. Intressant nog används just ordet “sökmotor” denna gång, till skillnad mot när man talar om The Pirate Bay. Baidu, som sökmotorn heter och är den mest populära i Kina, samt tredje största i världen, anklagas för att stödja piratkopiering medelst länkar. Varför känns det som att ifpi sparkar på den som redan ligger?

Danmarks nya giv, att inte värna om demokrati och yttrandefrihet, fortsätter dessvärre. Den kinesiska regeringen har utövat påtryckningar att förbjuda gruppen Divine Performing Arts att uppträda eftersom den har ett ursprung i Falun Gong-rörelsen. Danmark har gått med på detta och tillåter inte att de framför sitt verk där, som tidigare planerat. Kinesiska ambassaden i Sverige har försökt stoppa gruppen att framträda även här, utan att lyckas.

Den danska blockaden mot The Pirate Bay möter nu motstånd internt. Piratgruppen i Danmark kommer att tillhandahålla teknisk information och hjälp hur man kringgår censuren online.

Brokep, en av killarna i The Pirate Bay (Peter Sunde) låter för övrigt hälsa Jan Guillou att när författaren och opinionsbildaren bemästrat det tekniska undret email är han välkommen till dialog om mediet han debatterar.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,