Så var blockeringen lyft av wikileaks.org. Av samma domare som beordrade att siten skulle stängas ner efter den Schweiziska bankens propå. EFF tog med sig ett gäng kunniga till domstolen och ifrågasatte lagligheten i beslutet, eftersom det inte ens går att visa att siten är amerikansk.

Datainspektionen säger nu ifrån om gps-övervakning av anställda, eftersom den typen av övervakning är integritetskränkande. De som velat använda sig av gps-teknik för att kontrollera om deras anställda använder sig av företagets bilar privat, kan också känna sig besvikna.

EU ska spendera 500 miljoner på att barnsäkra internet, tydligen. Det sägs röra sig om upplysning och information så att barn lär sig att undvika predatorer online. Så länge det rör sig om information och utbildning har jag inget emot det, trots att barn faktiskt inte alls utsätts för predatorer online på samma sätt som media låter en tro enligt en undersökning som kom häromsistens. Men visst gnager en misstanke om att det nog leder till mer handgripliga åtgärder, såsom spärrfilter och dylikt, i barnens namn. Särskilt med tanke på att trender märks om att höja åldersgränser för vad som ska anses vara ett barn.

Det ska demonstreras mot nätcensur i Finland. Där har man ju också sk spärrfilter mot siter som sägs innehålla barnpornografi — men eftersom det konstaterats filtrera bort siter som inte innehåller dylikt, är finnarna förbannade helt enkelt. De tycker att polisen ska slå till mot siter som bevisats innehålla barnporr istället för svepande spärrfilter som används till godtycklig censur av internetsidor.

Spärrfilter är tänkta att införas i Storbritannien för att minska olaglig fildelning, förutom internetförbud osv. Där har man dessutom publicerat en undersökning som påstår att cirka 70 procent av de som fildelar idag skulle sluta om de blev varnade om rättsliga aktioner av sin ISP, framför allt bland yngre användare.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,