Som väntat la Bush in sitt veto mot lagen som skulle förbjuda användande av vattentortyr, sk waterboarding, som förhörsmetod. Ytterligare ett sorgligt kapitel att lagts till i historien över hans ledarskap. Inte minst är det tragiskt att svenska politiker inte sagt så mycket som flasklock i detta ämne. Kanske är det för att det inte spelade någon roll, men tystnad liknar medhåll alldeles för mycket — så det hade varit värt åtminstone en notering. Nu tror och hoppas jag att svenska politiker inte tycker att detta är acceptabelt, men det vore skönt med ett livstecken som konfirmerar denna förhoppning. Jag reagerar för övrigt med en rysning på uttrycket “laglig tortyr” som står att läsa i artikeln i DN

Vår svenska regering verkar vara upptagna av andra, vad det verkar moraliskt anmärkningsvärda, göromål — ännu så länge inte uppmärksammat i media. En inte offentlig proposition kan man läsa om i IDG. Planen är att ge FRA samt vid sidan om dem en ny administrativ myndighet föreskrivningsrätt — rätt att tala om för andra myndigheter hur lagar ska tolkas. Försvarsmyndigheten, mediabolag som radio och tv samt Säpo är några instanser som motsatt sig förslaget.

Propositionen innehåller en del uppseendeväckande påståenden, till exempel att det idag inte finns några krav på hur myndigheter ska hantera sin digitala information. I verkligheten gäller både Personuppgiftslagen, Sekretesslagen och olika förvaltningsrättsliga bestämmelser. I propositionen står också att regeringen hoppas på att det ska uppstå synergieffekter när FRA får ansvar både för tekniken inom informationssäkerheten och för signalspaning. Men att verskamheterna inte får sammanblandas. Trots det vill flera myndigheter inte kommentera innehållet förrän propositionen är offentlig.

Ännu mindre uppmärksamhet i media har Datainspektionens senaste utspel fått. De anser att tvärtemot rådande politiska klimat, att utlämnande av uppgifter om telefon- och internettrafik bör vara striktare till och med. Det är det så kallade datalagringsdirektivet, som Thomas Bodström baxade in i EU, ett direktiv som vi ska tvingas genomföra, som är anledningen till pressmeddelandet.

Correns chefredaktör har fått dödshot efter att de publicerade ett foto på affischen som en anställd på Linköpings kommun förbjudit. Sigvardsson säger sig mest ha blivit förbaskad över hoten. Beslutet om att publicera Linköpings-affischen, men inte Muhammed-karikatyrerna har dessutom ifrågasatts, ämnen som behandlas i dagens ledare på Corren.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,