Det blir lite lattjo formuleringar i uttalandena från (v) angående en vändning i fildelningsfrågan — nedladdning för eget bruk är kanske inte uttryck man normalt använder sig av i debatten. Sen måste jag konstatera det numer vanliga i att man politiskt föreslår lösningar för industrin. Det är lätt att få intryck av att alla andra utom industrin själva i princip, försöker “lösa problemen” faktiskt. Överlag tycker jag att vänsterpartiet är på rätt spår, och inte minst är planerna på att lägga till ett stycke om fri- och rättigheter väldigt välkommet, och jag hoppas fler följer det exemplet:

Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt.

Karl Sigrid (m) skriver om Christofer Fjellner som föreslår lite nya skrivelser å sin sida dessutom, i EU-sammanhang, med tanke på Frankrikes planer att stänga av internet för fildelare.

Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från sådana åtgärder såsom avstängning av tillträdet till Internet, eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan.

Stadsbiblioteket i Ystad har utökat sitt sortiment till att innehålla mer än “bara” böcker. Musik, ljudböcker och dataspel kan man nu låna därifrån också, likväl som att sitta på biblioteket och spela dataspelen — och det har slagit väl ut. Härlig kommentar från den tioåriga biblioteksbesökaren, som gillar att kunna låna hem olika spel och se vilket han gillar bäst.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,