Peter Sunde, en av killarna bakom The Pirate Bay, ruttnade på att en kamrat till honom blev utkastad från wordpress bloggsite, så en ny bloggtjänst har nu sett dagens ljus. Baywords, kallas den, och baseras på wordpress även den. Tanken är att ordet är fritt, och så länge man inte bryter mot några lagar är man fri att säga, tycka och länka till vad man vill. Siten kommer att så småningom bli reklamfinansierad, men de lovar att det kommer att hållas till ett minimum.

Riksdagen har beslutat att etikprövningslagen ska ändras. Oavsett om man gett sitt samtycke till att personliga uppgifter används i forskningssyfte, ska det prövas ur integritetshänseende och för att säkerställa rättssäkerhet när forskning bedrivs inom områden som rör olagligheter.

Folkpartiet vill avskaffa Datainspektionen och inrätta en Integritetsskyddsinspektion. De säger samtidigt att de tänkt sig rösta ja till FRA-förslaget, och är nöjda med avlyssningslagarna. I princip verkar utspelet gå ut på att avlyssning och övervakning är ett hot mot den personliga integriteten, bara när andra än folkpartiet hemfaller åt det.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,