Copyriot-Rasmus ställer några väldigt bra frågor i samband med nyheten om Jim Keyzers arbete hos Warners. Peter Sunde (Brokep) illustrerar problematiken dessutom genom att be polisen om anställning, eftersom han inte alls skulle agera i egenintresse enligt Roswalls sätt att resonera.

Rosetta Sten aka Anna Troberg utropar 6 maj till FRA-dagen, och uppmanar dessutom till lite munter terrorverksamhet.

I Smålandsposten kan man läsa om alternativ till skyttegravskrig i fildelningens tidsålder. Bland annat berättar man om Malin Bergmans nytänk med interaktionen till fans, och the Swedish Model, som vill följa marknadsutveckling och efterfrågan.

Jonas Teglund går i en essä i Norrbottens-Kuriren igenom “Kreativitetens verkliga natur”, och påpekar att så gott som alla artister “stjäl” från varandra, att det till och med är en förutsättning. Så här sa till exempel Ingmar Bergman:

— Jag hör ju inte till de där som tycker att konstnären liksom växer opp ur ingenting och sedan slår ut någon blomma närd av ingenting alltså, utan jag är av den uppfattningen att vi allihopa är en enda stor röra och så tar vi av varandra. Och jag har alltid varit fullkomligt ohämmad på den punkten att har jag sett någon bra sak så har jag stulit den och sedan gjort den till min egen. Och det tycker jag är … så måste det vara inom konsten. Överhuvudtaget inom all konst.

I Harmånger kan man hitta vettiga och balanserade människor när det ska informeras om internet, för övrigt.

På Boing Boing kan man hitta information om Access Denied. På BBC finns en recension av boken, som behandlar trenden med utbredd internetcensur av sånt som upplevs strategisk, politiskt eller kulturellt hotande på internet.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,