Förvirringen står som spön i backen när jag försöker ta mig igenom och förstå dagens debattartikel i DN. Flera av påståendena i artikeln framstår motsägelsefulla — i början av artikeln står det “Vi menar att kulturen alltför ofta framställs som en mottagare av bidrag och stöd. Alldeles för sällan betonas den egna livskraften och kulturskapandets väldiga potential.” Artikelförfattarna skriver sedan att spelverksamhet och arvsfonden skulle kunna sponsra kulturella yttringar i Sverige, men lite längre ned kan man läsa att utsikterna för tillväxt inom kultursektorn i Sverige är goda. Dessutom framstår det svenska kulturlivet vara ganska välmående ekonomiskt enligt debattartikeln. Sedan står det, hur nu detta passar in med artikeln i övrigt: “Mot den bakgrunden är det en lika viktig kultur- som näringsfråga att säkra upphovsrätten och göra det möjligt för kulturskaparna att njuta frukterna av sitt arbete.” Kan nån förklara vad i helsike de menar med den där artikeln? Jag får känsla av att regeringen vill “äga” kulturarbetare, eller nåt, styra vilka som ska kunna försörja sig. Det kan de väl ändå inte mena? Har regeringen tänkt sig bli förläggare eller så? Jag behöver en tolk, pronto.

Präster i Polen får inte använda sig av andras predikningar — det kallas plagiat och bryter mot upphovsrätten, kan man läsa i Dagen.se. Personligen tycker jag att det är märkligt att “sprida Guds ord” skulle falla under upphovsrätt, är inte själva grejen att sprida det så långt och så mycket som möjligt? Blir påmind om hur någon skrev om att Jesus “kopierade” bröd och fisk för att mätta de som kommit för att lyssna till honom… Det är kanske tur att bibeln är såpass gammal att upphovsrätten inte gäller där längre.

President Bush i USA skrev härom veckan under en ny lag som uppfattas som första steget till DNA-kartläggning av amerikanska medborgare. Hur registren kommer att användas oroar många amerikanare. I Sverige kallas det för PKU-register och DNA-prover har tagits på alla födda 1975 och senare. Registret har trots att ändamålet varit forskning också använts till brottsbekämpning samt till identifiering av döda, i till exempel tsunami-katastrofen. Ännu så länge finns inga klara regler för hur och när man får använda sig av registret.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,