Med tanke på att gränskontrollerna till USA numer kan utan misstanke om brott kopiera innehållet på resenärers medhavda dator, telefon eller PDA har Schneier skrivit några råd om hur man skyddar innehållet. Dessvärre fungerar det inte att kryptera själva datorn — chansen är ju överhängande att säkerhetspersonalen tvingar dig på olika sätt att skriva in lösenordet. Inte minst genom att hålla dig kvar på flygplatsen tills du är medgörlig. Det bästa är att tömma datorn från alla känsliga uppgifter, helt enkelt. Som komplement föreslår Schneier att man lägger över data på en usb eller rent av ett kameraminne, och “gömma det” vid behov. Man kan också kryptera vissa delar på hårddisken och göra ikonerna osynliga för nyfikna ögon. Telefon och PDA har inte de möjligheterna så där är det radering som gäller, emellertid. Det är ingen idé att ta med sig kamera heller, förresten, eftersom säkerhetspersonal varstans i USA riskerar bli lite nervösa då.

Rick Falkvinge har grävt angående Försvarets Radioanstalts göranden och låtanden. Det verkar onekligen som om FRA brutit mot grundlagen, och politiker vetat om det till bekostnad av våra privatliv.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,