Det blir lätt lite krångligt när man försöker läsa och förstå allt kring FRA-lagstiftningen. Ett slags semantiskt dansande som halkar in och ur händerna. Signalspaning måste ha ett s.k. “positivt lagstöd” för att vara tillåtet. Man måste legalisera existerande hantering genom att införa FRA-lagen, man får helt enkelt inte utföra sådan verksamhet utan lagstöd. Ser ni moment 22-snurren?

Svårigheten har varit att försöka förstå hur det inte brutits mot några lagar trots att man använt sig av formuleringen att “signalspaning måste regleras”. Så, har lagbrott begåtts, vilka har vetat om detta, och varför har det i så fall inte stoppats när det uttryckligen inte varit tillåtet? Michael Odenberg kommenterar på Staffan Danielssons (c) blogg (min fetning):

At onsdag, maj 21, 2008, Anonymous MOD said…

1) Du påstår att FRA har kunnat bedriva sin signalspaning utan några som helst författningsmässiga begränsningar. Och du har helt rätt! Just detta är en av flera aspekter på den nya lagstiftningen som pekar i integritetsstärkande riktning, nämligen att vi nu lagreglerar en verksamhet som har bedrivits utan en sådan reglering i 60 (!) år.

Om jag förstår Michael Odenberg korrekt, har man känt till att FRA utfört lagstridiga handlingar i 60 år och inte gjort något åt det. Varför inte?

Rick Falkvinge har — värsta ryggdunket till honom — i en serie bloggpostningar nystat i FRA-problematiken.

  1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
  2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
  3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
  4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj)
  5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
  6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (inte publicerad ännu)
  7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (inte publicerad ännu)
  8. Surprise! (31 maj kl 1400 på Medborgarplatsen, Stockholm)

Den senaste postningen ramlade just in i min rss-läsare:

Förespråkarna för FRAs allmänna avlyssning har bedyrat gång efter annan att avlyssningen bara ska röra utländska förhållanden, att spaning absolut inte ska gälla svenskar, att avlyssningen absolut inte får användas för brottsbekämpning. “Till allt detta har vi polisen”, som Mikael Odenberg själv sade på en blogg nyligen.

Detta är en total dimridå. FRA spanar redan för polisens räkning. FRAs spaningsresultat används polisiärt, i brottsbekämpning, idag. Dessutom för åsiktsregistrering.

Djupt olustigt det här. Jag hoppas så många som möjligt läser och pratar om detta, det råder till råga på allt extremt obehaglig tystnad från gammelmedia och folkvalda i dessa frågor.

Hoppas dessutom att flera tar tillfället i akt och dyker upp på demonstrationen den 31 maj.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,