Något är fel när jag drabbas av någon form av jante, för att det parti jag valt att lägga min röst på inte “är som de andra partierna”. Därför tänkte jag försöka förklara så tydligt som möjligt varför jag ser piratpartiet som det enda möjliga alternativet att rösta på.

Varför emulera något dåligt genom att vara “som de andra partierna”? Problemet är ju att de etablerade partierna ingår i ett system som mer eller mindre avvecklar folkets inflytande. Piratpartiet — de bryr sig ju inte om ALLA frågorna sägs det ibland för att motivera varför man inte kan lägga sin röst där. Som enda anledning till och med oftast eftersom partiets ställningstagande anses bra av de flesta. Hur kan det vara negativt att man inte försätter sig i en situation då en förhållandevis lågprioriterad fördelningsfråga ställs mot demokrati, rättssäkerhet och rätten till ett privatliv?

Det vill säga, piratpartiet har försäkrat sig om att inte kunna förhandla bort den fråga som är absolut viktigast i vår livstid. Vår frihet och demokrati.

Jag respekterar att man vill ha ett heltäckande parti som representerar en i riksdagen, det skulle väl jag också någonstans vilja, men faktum är att det överhängande problemet faktiskt inte är hur pengarna fördelas. Det är hur makten fördelas. Eller rättare sagt, hur den inte fördelas.

Åsikter har jag allt om fördelningspolitiska frågor, men hur jag än vänder och vrider på det så finns det ingen fråga som matchar vikten av att motverka ett orwellskt samhälle. Det är upp till var och en att avgöra själva, vill jag understryka. Men det skulle vara fräscht om de som anmärker på piratpartiets brist på heltäckande program, motiverar vilka frågor som skulle kunna tänkas vara viktigare än (eller lika viktiga som) rätten till ett privatliv och åsiktsfrihet. Hur mycket viktigare är skattelättnader än att stå emot ett kontrollsamhälle?

Vad gör det vad jag anser om hur arbetsförmedlingen borde fungera, när utrymmet för åsikten stryps?

De som kämpar inom sina egna partier att lyfta fram de här frågorna ska ha all heder. Men nu vet vi att det är hart när omöjligt att inte hamna i en situation där du måste schackra bort bitar av demokratin. Partiledningarna inom alliansen är inriktade på massavlyssning. Socialdemokraterna har dessutom också poängterat att det finns ett behov av massavlyssning. Anders Karlsson (s) upprepade gång på gång i debatten om FRA-lagen att socialdemokraterna var för lagen, bara med lite annorlunda reglering.

Kontrollsamhälle är vad de vill ha, och de betalar säkert bra för besväret när man ställer sig bakom det. Frågan är om de ben man blir tillslängd kommer att vara särskilt smakliga i längden.

Det behövs ordentlig motvikt i riksdagen, anser jag, och det behövs nu.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,