Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA, ställer ett antal frågor på SvD Opinion, och säger sig känna sig enormt missförstådd. Det är inte hans, eller hans personals vandel som debatteras, kan jag berätta för honom: Det är principiellt och moraliskt fel att människors privata kommunikation inte får vara privat.

Antalet försäkringar om att inget kommer att hända svenska medborgare, från myndigheten som ska genomföra avlyssningen, förringar inte det faktum att all kommunikation ska vara staten tillgänglig. Kringgärdade av medvetet godtyckliga regler i syfte att kunna utvidga användningsområdena, dessutom.

När blev våra liv utländska företeelser, undrar Ingvar. Det blev vi när vår kommunikation digitaliserades, när teknologi infördes som inte känner landsgränser.

Ingvar Åkesson tycks vara av den åsikten att status quo kommer att råda i all evinnerlig tid när det gäller förutsättningar för avlyssning. Personal saknas för att noggrant kontrollera varje enskild medborgare, pengar finns inte, viljan finns inte. Han förstår inte hur det kan komma sig att vi medborgare inte litar på honom, att vi inte litar på våra politiker. Låt se, hur många intressenter i hanteringen förutsätts vi i praktiken att “lita på”, nedanstående lista är deprimerande nog endast ett axplock:

• Vi har på sistone sett ändamålsglidningen med pku-registret.
• Vi utsätts för en hel rad lagstiftande åtgärder som undergräver demokratiskt och rättssäkert förfarande. Bland annat ska Datalagringsdirektivet genomföras under hösten, där all digital information människor genererar med sina surfvanor, mail, chat, telefonsamtal, var vi befann oss osv, ska sparas i enorma databaser.
• Vi läser om system som läcker som hackas och exploateras.
• Vi läser om hur enskilda FRA-anställda kan exploatera sin position.
• Det är inte FRA enbart som bestämmer sökkriterier, det är olika myndigheter. Myndigheterna kallas “kunder” i hanteringen, till och med.
• Vi läser förskräckliga små notiser om personuppgiftshandel med USA där förutsättningen är att EU-medborgare ska vara rättslösa i hanteringen.
• Avtal skrivs med USA, där vår privata kommunikation är handelsvaran.

Generaldirektören kämpar för att hålla liv i FRA — vi kämpar för att hålla liv i demokrati och ett fritt och öppet samhälle, där FRA bara är en bit i ett stort och otäckt pussel. Varför är det bara företrädare från FRA som försvarar den nya lagen? Var är politikerna? De där som enligt FRAs företrädare själva inte motiverat behovet av FRA på ett riktigt sätt och underförstått inte vetat vad de talat om när de debatterat för lagförslaget.

Det duger helt enkelt inte att skriva “lita på mig” eller “beslutet är fattat”. Inget som sagts eller gjorts hittills har ingett något som helst förtroende över huvud taget. Jag har ingen anledning att inte lita på Ingvar Åkesson. Men jag har all anledning att misstro ett samhällssystem som inte tillåter privat kommunikation.

* * *

Rick Falkvinge, Blogge bloggelito, Politiskt inkorrekt, Svensson, och många fler har kommenterat Åkessons artikel.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,