Nu borde det vara bra nyheter att FRA klarar av att utföra sitt jobb utan att allmän avlyssning införs. Det är ju inte utan att man många gånger fått intryck av att de skulle vara helt utan möjligheter, ställer vi medborgare inte upp med vår privata kommunikation.

På sätt och vis har jag förståelse för hur man upplever det som viktigt att vårda sitt varumärke på FRA, vilket jag antar är grunden till att man berättar, ändå någonstans. Risken är ju uppenbar att lagen kommer att rivas upp, och myndigheten kämpar för sin överlevnad som institution, kan man kanske tänka.

Men så länge denna vård sker på medborgarnas bekostnad av en debatt om lagen, framstår det som ohederligt, och ironiskt nog gör det situationen än värre. Frågan man måste ställa sig är om detta utspel är tänkt att marknadsföra allmän avlyssning? Eftersom det sker medans man diskuterar om huruvida svenska staten ska införa det.

Det är fundamentalt fel att staten bereds tillgång till svenska befolkningens privata kommunikation. FRA är inte ansvariga för detta, de är ju de facto mest “bara” tänkta att implementera det. Linda in myndigheten i färgglatt papper, skapa mysiga jinglar och spraya lite lukta-gott över hela sjabraket — det spelar ingen roll. Debattsituationen är helt bisarr.

Allmän avlyssning är inte något ett land med demokratiska värderingar ska hålla på med och politikerna måste någon gång till slut ta tag i den frågan.

Så lite besvärat skruvar jag på mig, när jag läser det ena inlägget efter det andra om och från FRA. Varför agerar de filter mellan befolkning och regering — inte minst genom att bete sig som om vad vi anser om myndigheten, eller deras syfte, på något vis angår sakfrågan?

Hela diskussionen blir ett gigantiskt “goddag yxskaft“. Frågorna som ställs kvarstår obesvarade, medans påhittad problematik attackeras. Återigen befinner vi oss i situationen att behöva förklara varför det är precis hur oväsentligt som helst att få veta hur fantastiskt FRA, eller dess företrädare, är.

FRA måste upphöra med att invända mot inbillad, eller rent av påhittad, kritik — vill man vara lite snäll kan man säga att detta inte är deras “problem att lösa” och har aldrig varit. Vill man vara lite elak kan man undra varför de anser sig ha rätt avgöra om huruvida svenska befolkningen ska underkastas allmän avlyssning, varför de iklätt sig rollen som ansvariga.

FRA har inte, och ska inte ha, mandat att bedriva politisk opinion. De måste lämna utrymme för principdiskussioner som endast regeringen ska och kan ta ansvar för.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,