Trots att det är helg har det redan ramlat in några svar till det brev jag skickade. Dessvärre redovisar inte någon av svaren någon indikation på en klar vision om framtiden. Att det största fokuset landar på FRA-lagen är iofs inte så konstigt, men den övergripande problematiken får lite väl lite uppmärksamhet men jag hoppas trots allt att min fråga ändå skapat lite funderingar kring det. Jag samlar in alla svaren jag får i nedladdningsbara txt-filer här eftersom svaren är sammanfattade här i bloggen av utrymmesskäl.

Jan Ericson (m) hänvisar till sin blogg, där han på framsidan skriver: “Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet! Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga.” Han anser visserligen att FRA-lagen behöver förbättras, men tycker att den i grunden förstärker skyddet för integriteten.

Utan att ha samarbetat med centerpartiet har han framfört följande förslag till förändring av lagen, som godkändes av FRA när han var på besök där härom sistens: “Min tanke är därför att i stället låta teleoperatörerna sköta sorteringen av vilken trafik som FRA skall få tillgång till för signalspaning och vilken trafik som skall undantas. På detta sätt får FRA helt enkelt bara tillgång till den trafik som lagen uttryckligen medger att man får signalspana på.”

Lars Elinderson (m) skriver ett långt svar, och anser som sin partikamrat ovan att lagen kommer att bli bra, efter de förändringar som är planerade. (Dock kan jag inte utläsa att förändringen som centerpartiet och Jan Ericson föreslagit ingår.) “Själva misstanken att lagen om signalspaning syftar till att avlyssna, kontrollera och kartlägga medborgarnas telefonsamtal, mail och Internetanvändning är i mina ögon absurd, och avslöjar en misstro mot samhällets institutioner som chockar mig.”

Brevsvaret genomsyras annars av en viss förståelse för oron över samhällsutvecklingen, och han avslutar med: “Lagen om signalspaning avser inte spaning på inhemsk trafik, utan innebär en reglering av FRAs spaning på utländska förhållanden av intresse för Sveriges säkerhet. I några länder innehåller motsvarande lag också ett uttalat förbud mot spaning som omfattar egna medborgare, oavsett var i världen de befinner sig. Jag kan mycket väl tänka mig sådana tillägg till den svenska lagen.”

— Kommentar ang. Jan Ericsons och Lars Elindersons (m) mailsvar: Att lagen, som nu väl en gång för alla får anses ha varit en dålig lag med tanke på alla förbättringsförslag som dyker upp, inte skulle ha röstats igenom är en tanke som dyker upp hos mig. Vore det då inte mer rakryggat att ta beslutet att riva upp lagen, och stå för att den behöver göras om och tänkas igenom ordentligt?

Även om de båda visar på en inställning av att vara emot ett framväxande kontrollsamhälle, så löser man inte problemet med det bristande förtroendet det här har skapat. Att försöka lappa ihop den avgrund mellan medborgare och lagstiftare som uppstått, genom att behålla det verktyg som skapade avgrunden från första början, skapar ändå fler motsättningar. Dessutom ska man komma ihåg att våra samhällsinstitutioner tidigare sänt minst två egyptier till döden tortyr, tvångssteriliserat människor, transporterat nazister och så vidare. Det är i grund och botten en förutsättning för ett fungerande samhälle att med jämna mellanrum ifrågasätta institutionerna, dessvärre.

Eva Selin Lindgren (c) får hela sitt mail inkopierat här:

“Jag tror att du missuppfattat vad det är fråga om. Har du läst Odenbergs debattartikel i dagens DN? Gör gärna det och återkom med rätt information och befogad kritik som är mycket välkommen. Vi inom Centern vill ha ett starkt integritetsskydd för dig och alla svenskar. – Det är faktiskt förbjudet för bl a FRA att avlyssna, avläsa korrespondens från och till en svensk medborgare. Det måste bli tekniska system som inte tillåter detta. Expertisen säger att det går att ordna sådana system innan de når FRAs datasystem. – Däremot är det många svenskar som frivilligt loggar in sig på nätet, anlitar Google m fl, och det är därför många operatörer som ser och hör dig och varken har ansvar eller kontroll, och som du själv inte vet om. – Det vore bra om du kan ta itu med alla sådana nät- och teleoperatörer i stället. De är mycket farligare inslag i informationssamhället. Det var ju inte en slump att journalisterna och Google var oroliga för FRA-lagen. Journalisterna var oroliga över att “deras” skandaler och nyheter skulle läcka ut och Google har ju en stor marknad i Sverige och världen. Många av dem som desinformerar vill själva ha ensamrätten till våra personliga data.”

— Kommentar ang. Eva Selin Lindgrens (c) mailsvar: Att vägra se omfattningen av alla inskränkningar hjälper inte mycket. Det är pga sådana här politiker som jag är skräckslagen inför den politik som förs. Okunskap blandas med översitteri och det byggs halmgubbar för att skingra fokus på politikerns ansvar för samhällsutvecklingen.

Staten ska inte “konkurrera med andra” om kontrollen över medborgare, de borde skydda oss från sådana försök. Ingen ska kontrollera medborgarna. Att jag kan välja bort vilka leverantörer jag använder mig av likställs heller inte med att myndigheter tar kontroll över min privata kommunikation. Ej heller kan googles maktposition jämföras med statens på något vis i världen.

Odenbergs inlägg i debatten har för övrigt sågats ner med all upptänklig tydlighet. Det råkar finnas en och annan som faktiskt läst lagen innantill.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,