“Det gäller att vi lär oss hur EU fungerar” skriver Mark Klamberg i ett första försök till redovisning om vad telekompaketet, en samling lagförslag från EU, handlar om. Här och var har det höjts varningar om paketet, inte minst att vi måste göra något, men det har varit svårt att fånga uppmärksamheten.

Jag skäms inte för att erkänna att jag inte har en jäkla susning om vad jag har möjlighet att göra åt saken. Ofta får jag intryck av att det är “the EU way”, att förvirras och i stort uppmuntras till att låta bli att försöka påverka. EU lider av ett visst demokratiskt underskott, och det är inte alls konstigt att det inte känns lika naturligt att kommunicera med parlamentariker som med riksdagsledamöter. Det är långt bort, krångligt att försöka fatta vilka man ska snacka med och vad de olika grupperna innebär eller har ansvar för.

Telekompaketet är ett gigantiskt lagpaket, och ändringar har förekommit in i det sista. Det är de där tilläggsändringarna som musikindustrin är initiativtagare till som är allvarliga. Där ges möjlighet för privata intressen att få tillgång till personligt och privat data, för att kunna kontrollera att man inte fildelar. Alltså — ALLA berörs av detta — oavsett om du fildelar eller inte.

Musikindustrin har i EUs telekompaket sett en chans att komma åt fildelarna. De vill följande:
i) enskildas datakommunikation ska överföras till privata aktörer så att övervakning blir möjlig, och
ii) enskilda ska kunna stängas av från internet.

Då svenska staten tycker att vi ska ställa upp som goda medborgare för att hitta diffusa hot med våra privata brev — tycker musikindustrin att alla ska vara goda medborgare och ställa upp med densamma för att hitta fildelare. Som förslag finns också möjligheten att kunna stänga av internet, ett extremt hårt straff dessa dagar och en orimlig proportion till “brottet”.

Detta är naturligtvis hur viktigt som helst att försöka förhindra. Av precis samma orsaker som FRA-lagen är vederstygglig med massavlyssning ska inte musikindustrin, eller andra privata intressen, ha fri tillgång till folks privata kommunikation. Privat kommunikation ska inte under några omständigheter vara tredje part tillhanda, som regel.

Frustrationen har varit ganska påtaglig att jag inte förstått riktigt vad jag skulle kunna göra. Men jag tror att jag har förstått vad som behövs idag, sorgligt nog utan att fatta turerna det minsta:

Eva-Britt Svensson (v) har gjort två tilläggsförslag. Om europaparlamentet har motstridiga förslag blir det en “andra läsning”, vilket jag fattar det som köper tid. Svenska parlamentariker behöver alltså veta att vi väljare tycker att det är helt rätt av dem att stötta tilläggsförslaget, och att det inte är läge att “slentrianbråka” för att man tillhör ett annat parti.

Vi har 19 representanter i EU och risken är tydligen att inte tillräckligt med stöd finns bakom försöket att stoppa de dåliga delarna av Telekompaketet. Genom att använda  JörgenLs utmärkta mailverktyg för EU-parlamentet, hittar jag allas adresser (som textfil här), där även Eva-Britt Svenssons adress finns med. Tänkte att jag lägger upp det så här för att förenkla för de som känner att de vill skriva till parlamentarikerna. Det är bara att kopiera in alla adresserna och köra.

Det är alltså skitviktigt, för att använda ren svenska, att vi visar vårt engagemang i den här frågan, för att motivera till uppbackning. Jag uppmuntrar alla att skriva ett par rader till våra ledamöter där nere. Detta kommer jag att skicka, som kanske kan fungera som inspiration för er andra:

Jag skriver till dig med anledning av Telekompaketet. Förslaget är inte dåligt i sin helhet — däremot ställer musikindustrins tilläggsförslag till det. Av någon anledning sneglas det numer ofta på människors privata kommunikation i lagstiftningar — och det är djupt oroväckande. Jag skulle därför vilja be dig — oavsett vilken politisk plattform du personligen befinner dig på — stödja Eva-Britt Svensson (v) som med sina tillägg skulle kunna motverka den här situationen.

Vi vanliga människor har ett behov av att vår integritet vårdas politiskt, inte minst genom att skydda privata brev och tankar från tillgång till tredje part, och att det har ett brett stöd partipolitiskt. Vi har kämpat hårt mot FRA-lagen som med sin konsekvens av att det blir massavlyssning, öppnat ögonen på många för problemet.

Även om man tycker att fildelning av upphovsrättsskyddat material är ett otyg, så måste man se hur otroligt fel detta slår. Varför ska alla behöva ställa upp med sin personliga kommunikation, i syfte att leta efter fildelare?

Att stänga av internet för användare är dessutom ett oerhört stort ingrepp. Människor lever sina liv på internet idag. Man går till banken, shoppar, skriver brev, studerar, umgås, förkovrar sig, följer nyheter, bloggar, söker jobb, och inte minst aktiverar sig online. Att ha laddat ner en låt kan i vissas ögon vara fel, men är det så fel att man inte ens får existera som person i det digitala samhället? Proportionerna är helt förvridna.

Motsvarigheten skulle vara att min mormor som emellanåt spelade in en låt från “Ring så spelar vi” på sin kassettbandspelare, inte skulle få lämna huset, inte få skriva brev, inte betala sina räkningar osv, om någon kom på henne. Dessutom, skulle inte hennes familj få göra det heller, för i praktiken innebär en kapad internetuppkoppling detsamma som att en hel familj straffas.

Jag hoppas och önskar att du som representant i EU-parlamentet förstår behovet av att sådana här åtgärder förhindras, och vill tacka dig för det engagemanget.

* * *

Andra bloggar om: , , , ,