Arne Grip som var medförfattare till det som så småningom blev personuppgiftslagen på 70-talet har skrivit i Corren. “Den borgerliga regeringen försöker rättfärdiga kränkningar av den personliga integriteten med det allmännas behov av uppgifter för att skydda samhället mot oss själva.”, skriver han.

12 miljarder pund tänker sig Storbritanniens styrande att det är värt att avlyssna alla sina medborgare i realtid. Inga ursäkter om gränsöverskridande kommunikation, utan alla ska med, liksom. Detta påstås såklart bli det ultimata verktyget för att fånga in terrorister.

Det är jättesvårt att inte skratta åt norrmännens idé om att samla in statistik över droganvändning. Genom att ta prover i Oslos reningsverk, kollar de mängden kokain i urinet på invånarna. Dessvärre ställer knarkarna till statistiken genom att inte använda sig av toaletter “inom systemet” utan kissar i parker istället. Det kanske mest fascinerande är hur SvDs omröstning visar att deras läsare tycker att det här är en bra idé. Får lite vibbar av “fixa inte något som inte är trasigt” av det hela.

Läxförhörsprojektet har gått vidare. Under helgen har vi vridit och vänt på frågorna, dels efter kommentarer från er alla, dels efter funderingar som vi själva haft. Så här ser det ut nu, och vi (Urban Cat, Kanalen, Olof, Jan, Josef och Viktor) tänkte dra i väg dessa på onsdag. Alla påståendena har svarsalternativ “ja — det stämmer”, “nej — det stämmer inte” och “vet ej”. Kan dessa funka?

  1. Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering.
  2. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.
  3. Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.
  4. Såsom lagen är utformad kommer telefonsamtal över rikets gräns att skickas till staten. Detta inbegriper samtal med präst, advokat, läkare, psykolog eller journalist där båda parter befinner sig i Sverige.
  5. Du anser att den information som finns att tillgå visar att vi i dag är utsatta för allvarliga hot och att den föreslagna avlyssningen ger ett bra skydd mot dessa.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,