Nu gäller det att hålla tungan i rätt mun.

Ordet “tandlös” har använts i den mediala rapporteringen kring IPRED-propositionen. Jag har undrat varför i helsike inte antipirabyrå och ifpi ställt till med ett himla liv om nu lagen är så verkningslös? Men såklart, de har ingen anledning alls att känna sig missnöjda:

André Rickardsson kritiserar IPRED-lagen starkt i svenskan, och berättar om hur lagen ger upphovsrättsindustrin rätt att göra husrannsakan hos misstänkta fildelare. Samtidigt står det om hur privata kommersiella intressen ges större befogenhet än polisen.

Michael Nilsson verkar ha hittat en överraskning angående det i den nya proppen, dock: poliser ska ges möjlighet att få tillgång till personuppgifter bakom en ip-adress, i brott som inte ger mer än böter. Lite sådär vid sidan om förändrar man en viktig princip i svensk lagstiftning.

KAS gör ytterligare en spaning; upphovsrättsindustrin ska få rätt att spärra misstänkta fildelares bankkonton i hemlighet — de ska inte behöva meddela den anklagade, för att inte behöva riskera “verkställigheten”.

Hela proppen finns för nedladdning här. Det verkar sannerligen som om lagförslaget väl möter antipiraternas våtaste drömmar. De får fullständig makt, av ett slag som jag tror få av oss kunnat föreställa sig. Bara det där med att fildelare verkar anses kunna vara “flyktbenägna” och måste tvingas stanna i landet med hjälp av frysta tillgångar (s. 176 i propositionen) skickar ett par rejäla rysningar längs med ryggraden.

Aldrig att ett upphovsrättsintrång är tillräckligt bra anledning för den här sortens lagstiftning. Man ska hela tiden komma ihåg att även oskyldiga kommer drabbas av detta. Hemförsäkringar som kan betala eventuella rättegångskostnader är klen tröst för den som drabbas felaktigt. Jag kan bara tänka mig vilken fullständig ekonomisk katastrof det skulle bli för en vanlig barnfamilj att bli utsatt för detta.

Spärrade bankkonton, och upphovsrättsinnehavare som får göra husrannsakan och tillgång till medborgares privata kommunikation, och tvinga oskyldigt anklagade att bevisa sin oskuld — man baxnar. Allt för kulturens skull, sägs det, för skador som både KTH och Harvard konstaterat inte existerar.

Vad svenska folket anser om upphovsrättsintrång som anledning till denna form av lagstiftning verkar vara tydlig nog enligt en undersökning beställd av TV4. Man undrar nästan om de etablerade partierna VILL få in piratpartiet i riksdagen.

Nästa steg är IPRED2, då upphovsrättsintrång ska generera fängelsestraff, tätt följt av ACTA och Telekompaketet. Nån mer än jag som får svindel?

* * *

Uppdatering: Mårtensson har grävt lite i propositionen och hittat paragrafen som återinför stupstocken. Han konstaterar dessutom att upphovsrättsinnehavares får ett egenintresse av att intrång skett. Klara undrar när Brommaplanet kommer för pirater. Rick slår på larmklockan. Anna efterlyser vår egen Sarah Connor. André Richardsson utvecklar sina spaningar på Newsmill, och uppmärksammar att när utlämnandet av uppgifter bakom ip-adresser skett, får inte den anklagade informeras förrän efter en månad.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,