Sydsvenskans omtalade upphovsrättsspecial är nu ute på papper såväl som webb. (Jag håller med Anna om att bilden på Rick ser tämligen förskräcklig ut.)

Jardenberg gör en viktig spaning med anledning av Sydsvenskans satsning och avslutar med något som väl närmast liknar en utmaning. När de använde sig av The Pirate Bay för att släppa en beta-version av tidningen, illustrerar det väldigt bra hur en tracker i princip används av alla som vill uppnå spridning av material.

När det som läggs ut som skyddas av TF/YGL borde det vara grundlagsvidrigt att försöka stänga eller rent av förbjuda siten. Fler namnkunniga publikationer kanske är sugna på att lägga sitt material där för att göra poäng av  problematiken?

Jag blir påmind om hur upphovsrättslobbyisterna har redan tänkt på denna utveckling. Enligt några strofer ur det läckta ACTA-avtalet vill man även kunna ta bort material upphovsrättsinnehavare lagt ut själva online.

I USA har en professor dessutom kastat ut tanken om huruvida kampanjer mot fildelning inverkar menligt på yttrandefriheten. Tanken är att genom att få folk att tro att det är förbjudet att tillgodogöra sig material online, så blir människor som vill bli lästa nedtystade.

Till sist: I Uppsala Nya Tidning kan man läsa att psyksjuka ska få hjälp via internet. Personligen tycker jag att sådana här saker är väldigt värdefulla, att kunna erbjuda hjälp även på distans — det finns ett behov. Men det blir lite obehagskänslor ändå med tanke på FRA och datalagringsdirektivet. Kommer en sådan här satsning att fungera när väl patienter inser att konfidentialitet inte kan garanteras? I Tyskland har man i alla fall uppmärksammat att människor blir mindre benägna att be om hjälp och där liknas datalagringsdirektivet vid “en katastrof”.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,