Det är nog inte bara piratbyrån som behandlar rättegången som ett skådespel. Jag tänker att åklagarsidan nog är bra mycket mer insatta i den icke-traditionella struktur hierarkiskt som är så vanlig online trots att de låtsas som motsatsen. För om man kan sälja intrycket av att internet är rena rama vilda västern, så vinner man mark i den pågående lobbyprocessen av politiker, ämnad att stänga ner ett öppet internet och byta ut det mot ett toppstyrt.

Men det lämnar tack och lov utrymme för oss att vinna mark också. Massor av plats har getts till att behandla rättegången på olika sätt i media och alla som vill har möjlighet att fånga upp flera olika nyanser. Nyanser som tidigare var i princip helt frånvarande i den mediala bevakningen. Likriktning är bland det värsta kulturen har att kämpa emot och inte förvånande så har debatten färgats av ensidighet i väldigt många år.

När Stefan Stenudd tar sig an och går igenom Piratpartiets ståndpunkter vad gäller upphovsrätten blir jag helt enkelt själaglad. Glad, för att även om han inte gillar allt, så läser han allt utan rädsla och reflekterar över det. Det handlar alltså inte om att leta upp dåliga bitar, skruva till det och missrepresentera det för att illustrera varför partiet suger. Utan en genuin kritik som baseras på förståelse och inte minst grundläggande respekt. Sånt ger mig hopp om att vi närmar oss slutet på retoriken som går ut på att den som säger något högst och oftast vinner.

Upphovsrättsinnehavare som sätter sig in i frågan och delar med sig av sina funderingar är helt enkelt ovärderliga. Just nu är det “marknad” för det medialt och har representanterna för den amerikanska “big four” tänkt sig att manipulera opinionen så har de fått uppförsbacke i och med att fler nyanserade analyser dyker upp. När en statsvetare räknar upp lite olika varianter av lösningar i en artikel, eller när fyra representanter ur vitt skilda partier skriver debattartiklar tillsammans om ACTA tycker jag att, även om det tagit tid, har vi faktiskt vunnit mark.

Men det är lång väg kvar att gå. För det finns mycket att hålla ögonen på som Isobel Hadley-Kamptz beskriver så väl i Expressen. Internet är hotat och därmed våra rättigheter. Det skulle således inte förvåna mig att bristen på framgångar i rättegången kan komma att användas till att förmå politiker till fler och hårdare lagar som står i direkt motsats till respekt för rättssäkerhet och personlig integritet.

Uppdatering; efter att jag publicerat det här inlägget läser jag på projOs blogg att Monique Wadstedt efterlyser “oneliners” från kända författare som ogillar fildelning. Dessa ska läsas upp i rättegången är det tänkt och spär på mina funderingar om att tingsrätten används som lobbyplattform.

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,