I dagens ledare i DN så fortsätter man indikera att bloggbävningen mot FRA-lagen kan vara stöttat av… ja, av vilket intresse framgår inte. Nu heller. Den kanske viktigaste biten saknas — syftet bakom den påstådda manipulationen — och blir symptomatisk för varför deras kampanj mot medborgarintresse i lagstiftningsfrågor befinner sig på gungfly.

Allt handlar om kontroll. Kan inte folk kontrolleras av en part “måste” det innebära att de kontrolleras av någon annan. Fisketuren om vilka det skulle kunna vara, skapar ett stort förtroendeglapp för DN. Antagligen större än de inser. Av den enkla anledningen att det inte finns någon “mastermind” i deltagarkulturen. Att en så specifik och viktig detalj missas(?) om sin samtid kommer att ligga tidningen i fatet en lång tid, misstänker jag.

Att vara emot lagen för att det är en skitlag existerar alltså inte som möjlighet till motivation i resonemanget. Det blir då naturligt att DNs egna anledningar för detta krig mot medborgarengagemanget ifrågasätts.

Vi pratar faktiskt om en lag som gör privat kommunikation tillgänglig för staten. Vad är misstänkt med motståndet mot en sådan lag? Det är ju inte som om folk kämpar för att få rätt till att köra bil fulla eller något annat oansvarigt, vi vill ju mest bara kunna kommunicera privat? Med journalister, inte minst.

En del har påpekat det märkliga i timingen. På sistone har FRA-lagens fullständiga misslyckande varit väl synligt i media. Jag lånar Stefan Stenudds sammanställning av kritiken:

Här skrivs om kritiken av regeringens förslag till modifiering av FRA-lagen: Svenska Dagbladet här, här, här, härhär, DN här, här, här, här och här, Aftonbladet här, här, här och här, Sydsvenskan här, här och här. och

Inte heller är det särskilt konstigt att flera yttrat sin förhoppning om att DN tar sitt ansvar och gräver lite i varför det var så viktigt att driva igenom en lag som få vill ha. FRA-lagen är misslyckad på längden och tvären. Varför? Vad eller vilka är intressena bakom?

Nej, man ska inte tro på vad som helst, en diskussion som pågår löpande via sociala media. Många försöker exploatera blogg- och deltagarkulturen. Det finns all anledning att kritiskt granska den information man kommer över. Men det inbegriper naturligtvis även DNs insats.

Skulle tro att de gör bäst i att motivera sina syften klart och tydligt innan de gjort sig ovän med alla de som de vill “beskydda” mot kontrollerande, oidentifierade Higgins i och kring bloggosfären. Förutsatt såklart att de inte tänkt skapa sitt alldeles egna Pygmalion.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,