Två ekonomer från Washington University i St Louis har sett över lagstiftningen för upphovsrätt och patent och konstaterar att de inte fungerar bra. Lagarna kallas “medeltida distributionsmonopol” av dem och beskrivs som skadliga, både för samhället i stort och för tillfällen till framtida innovationer. Ekonomerna har släppt en bok “Against Intellectual Monopoly” som finns att tillgå online. Här kan du se en intervju där de berättar kort om sina slutsatser i boken.

Motståndet mot det intellektuella monopolet, Mårtenssons initiativ som numer uppgraderats till att kallas “digital intellektuell allemansrätt” efter lite funderingar från Anna, fortsätter vinna framgångar. Mattias Bjärnemalm tar en liten sväng och spårar uttrycket “digital allemansrätt” i sammanhanget, lite kul läsning och ganska beskrivande för hur saker utvecklas med många bäckar små.

Nu har ett antal artister skapat sin egen lobbyorganisation för att verka som motpol mot upphovsrättsindustrins Ifpi, RIAA, MPA osv. Distributionsorganisationerna har ju agerat i artisters namn, säger de, men alla artister håller inte med och därför har organisationen The Featured Artists Coalition dragits igång. Det är delar ur gruppen Radiohead, Travis och Robbie Williams bl.a. som vill sätta stopp för industrins utpressningsverksamheter och låta artister få större kontroll över sina verk. Bland annat konstateras att den omskrivna uppgörelsen med Nokia, där folk får fri tillgång till musik via en avgift, borde innebära att artister får pengar. Men tydligen är inte det självklart — artisterna själva är inte inkluderade i ekvationen.

I ett inlägg där Rasmus tipsar om sin vackra artikel i tidningen Arbetaren, berättar han också att Kungliga Bibliotetek känner sig nödgade att sluta erbjuda besökare internet pga av Ipred-lagen som träder ikraft 1 april. Om detta stämmer blir det i praktiken ett tydligt exempel på hur innovation helt enkelt tvingas backa till förmån för upphovsrättslobbyns bevarande av en utdaterad affärsmodell. Politiker som står bakom Ipred-lagen borde faktiskt ställas till svars för detta. Är verkligen deras syfte att trycka tillbaka framstegen i samhället i upphovsrättens namn? För det är sannerligen konsekvensen av sådan lagstiftning.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,