Jag är inte särskilt bevandrad i juridiken. Men nog har jag förstått att lagstiftningen lämnar ganska mycket att önska när Solnas Tingsrätt tilldömt Ephone att lämna ut abonnemangsuppgifter bakom ett IP-nummer. “Visserligen finns det inga egentliga bevis och det krockar med annan lagstiftning, men eftersom förlaget anklagat så måste det dras igenom”, är väl ungefär vad jag läser det som. Här hela domen som pdf-fil.

Dels har förlagen själva skrivit att det rör sig om en lösenordsskyddad server, vilket i praktiken innebär att de begått dataintrång, samtidigt som det indikerar att det inte rört sig om allmän spridning av filerna på servern. Dels har Ephone tagit upp att utlämnande av abonnemangsuppgifter går emot Europakonventionen (Regeringsformen 2 kap 23 §). Inget av detta tas hänsyn till i beslutet.

Tingsrätten följer lagen, det är viktigt att komma ihåg. Bevisning är sekundär, uppfattar jag det som och det viktiga är att ge upphovsrättsindustrin rätt. Allt fordrat med stora summor pengar för att göra det riktigt svårt att hävda sin rätt. Lagstadgad utpressning i sin skönsta form. Har du råd att bevisa din oskuld, så varsågod, ungefär.

Jag och massvis andra har varnat för det här, det är inte en överraskning även om det sannerligen är sorgligt. Utpressning från särintressen är idag lagligt och om någon trodde att det inte skulle gå till på det här viset, ja, då får de nog finna sig i att vara överbevisade idag. Tingsrättens formulering i sitt pressmeddelande att “förlagen haft framgång” klingar för övrigt lite illa, när man lyfter blicken och ser vad samhället i stort förlorat.

Inkonsekvensen i lagstiftningen blir dessutom än tydligare när man betänker att dagens andra “första ipred-mål” har till skillnad från Solnas tingsrätt, avslagits av Malmös tingsrätt. Lagen lämnar utrymme för och inspirerar till olika sorters oetiskt beteende och vi medborgare kan bara, tillsammans med rättsinstanser kanske rent av(?), hjälplöst se på medans våra rättigheter körs över till fördel för ett penningstarkt särintresse.

Förhoppningsvis orkar och kan Ephone ta det här beslutet vidare till hovrätten. Vilka idag annonserade att Tomas Norström inte var jävig i The Pirate Bay-målet, förresten. Psykologin över detta sammanträffande känns lite i magen — ska någon orka eller våga bråka framöver? Vad spelar det för roll om vi upplever att det är fel beslut, när det grundas på lagstiftningens utformande där våra skydd är bortplockade?

Nu sitter jag här med en stor känsla av ett rättsväsende som är satta att kriga mot medborgare — allt för en lagstiftning som inte varit genomtänkt någon endaste gång på hela vägen. Plötsligt är det inte “hellre fria än fälla” som gäller, inget om att man ska “anses oskyldig till motsatsen bevisats”. En anklagelse räcker för att få sitt liv förstört och svenskt rättsväsende står inför en seriös förtroendekris från medborgarna.

Vårt svenska rättssystem är uthyrt till en global amerikansk maskin dedikerad att stänga ner internet och folks möjligheter att kommunicera fritt. Och det är våra politiker som sett till att vi hamnat i den här situationen, inte våra tingsrätter.

Det är för jävligt. Som Hell-man uttrycker det — Ipred-lagen borde förpassas till den juridiska sophögen.

* * *

Ingen har väl missat att Piratpartiets EU-kandidat kommer att tillhöra den gröna gruppen, förresten?

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,