Jag går runt med en stark känsla av att PP ses som en blandning av konsulter, kunskapsskrå, politiker och vitamininjektioner.

För att travestera sossarnas gamla slogan “alla ska med” — alla vill vara med på den här sidan om kunskapssamhället, men flera känner sig utestängda. Nästan precis varenda person eller företrädare för olika organisationer har idéer och tankar om var Piratpartiet skulle kunna göra en insats.

Allt som rör datorer (inte så konstigt kanske). Själv får jag lite lätt svindel över den tanken. Förtroendet för att PP kan och vet saker, datorrelaterat sådant, är helt grundmurat. Ett enormt ansvar, så stort att det är lite svårt att förmedla det ibland.

En underliggande attityd jag kan känna av hos en del är till och med att datorer gör det inget om PP som nytt och oprövat parti tar tag i — ett litet “bara” i frågan som hänger i luften någonstans märkvärdigt nog. Allt som rör datorer är lite som att säga “livet, universum och allting” på sätt och vis. Det finns liksom inte utrymme för något “bara”, inbillar jag mig.

Att köpa teknologi har de flesta lärt sig, hur man delar med sig av kunskap är fortfarande till stora delar okänt hur man gör. Det räcker inte att ge farmor en dator, man måste lära henne hur man gör också. Där finns dessutom inga grundkunskaper som man kan “förutsätta” alla gånger utan det krävs tid och tålamod.

Visst undrar jag också hur företag tänker när de uppgraderar teknologiskt men inte kunskapsmässigt, lägger inte minst tankemöda på hur i jösse namn seniorer ska få en chans att komma ikapp, osv. Det finns all anledning att fundera över detta för samhället i stort och jag själv funderar ofta på det. Många ser nu PP som möjligt alternativ att lösa problemen.

En tröskel är dock att Piratpartiet håller sig borta från fördelningspolitiskt arbete. Kanske finns det ett och annat undantag, men det här rör sig om fördelning av medel som jag ser det. Därmed inte en självklarhet hur partiet som sådant ställer sig till det. Jag upplever det som viktigt att PP inte ska börja tänka fördelningspolitiskt.

Men det finns ett akut behov av kunskap om behov av praktiska lösningar och det känns som om partiet kan hjälpa till med både problemformulering och förslag till lösningar. Hur man nu gör det utan att låta som att man kräver pengar för än det ena eller det andra. Poängen är att någon måste börja ta tag i det så att bollen kommer i rullning.

Svärmtänkandet behöver exporteras till alla möjliga delar av samhället. Det ska ju inte handla om att en grupp sitter med all kunskap, menar jag.

* * *

För övrigt tycker jag att Kenny Lex sätter fingret på en kvardröjande obehagskänsla när det gäller att Norström blev friad från jävsanklagelserna.

Richie rapporterar om ett seminarie jag missat på morgonen.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,