Via slashdot och badlands hittar jag nyheten om att engelska myndigheter planerar att placera ut kameror i 20000 familjers hem för att se till att de sköter sig enligt normen. 400 miljoner pund är den potentiella kostnaden och säkerhetspersonal ska anställas som patrullerar hos familjerna och ser till att barnen går och lägger sig i tid, inte skolkar, äter ordentligt och så vidare.

2000 familjer har hittills satts under dygnet runt-kontroll i sina egna hem. Några har också flyttats in i boendeformer kallade “sin bins”. Om de inte går med på det förlorar de sitt boende. Att åtgärderna konstaterades verkningslösa på hälften av familjerna redan 2008 ignoreras.

Det handlar alltså inte om kriminalitet utan att jaga och korrigera “antisocialt beteende” i preventivt syfte. Jag kan inte hitta någon information om vad som är antisocialt beteende, eller ens vad som anses vara normalt beteende, vilket kanske inte är förvånande. Ett trubbigt verktyg av det här slaget kan vara ganska användbart även om det talas om att förebygga kriminalitet.

Uttryck som “change their behaviour” (ändra deras beteende) vimlar det av i texterna och det är riktigt obehagliga tongångar. Gränserna för vad som anses vara acceptabelt att tvinga på människor stretchas hela tiden. Sånt här gör att jag undrar om det finns några gränser kvar att kliva över längre, faktiskt.

Vad händer egentligen med människor som behandlas som kriminella under sin uppväxt? Ett samhälle där man hellre tvingar människor att passa in än strävar mot plats och möjligheter för alla gör det svårt att undvika Godwins lag.

* * *

Uppdatering: Jan Lindgren beskriver ASBO, regelverket för vad som anses vara antisocialt beteende — skrämmande läsning.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,