Dick Wase gör återigen ett gästinlägg. Den här gången skriver han om sin synvinkel om det oroväckande i att kriminalisera sin befolkning.

Vill passa på att påminna om att idag, lördag den 12 september, samlas vi på Sergels Torg för den internationella manifestationen Freedom Not Fear. Om du också vill gästblogga här, dra iväg ett mail till mig. //emma

GÄSTINLÄGG: Rubriken återger ett tyskt talesätt som är skrämmande aktuellt i vårt eget land (och andra). Det slog mig senast tisdag 8/9, då både Metro och SvD låter polisens rättfärdighetsmissbrukare nr 1, Johan Trolle, komma till tals för att plädera för den politik som gynnat honom personligen och låtit honom få en framträdande position: Att svensk lag enligt kristen norm i praktiken ska hävda att det bara finns en ”rätt” sexualitet, och att man ska straffas om man utövar ”fel”.

Det skrämmande är att vi har haft en lång rad regeringar som aktivt inför falska lagar i den uppenbara avsikten att kriminalisera sitt eget folk. Förutom sexköpslagen har vi på senaste tid drabbats av t.ex. FRA-lagen och IPRED. Vad gäller den sistnämnda påstås dess syfte vara ”omsorg” om upphovsrätten (vilken märkligt nog bara tillskrivs vissa ”konstnärliga” kreationer och inte t.ex. de rör en rörmokare drar), vilket anses vara försvarbart – även fast det negativt drabbar inte bara stora delar av befolkningen, utan också isolerar kulturutbudet till att bara vara tillgängligt för dem som har tillräckligt med pengar. Regeringens val blir alltså att skydda det privilegierade fåtalet på bekostnad av ett brett kulturutbud till många.

FRA-lagen påstås vara till för att ”skydda” oss, nämligen mot terrorism (och så kan man smyga in prostitution och porr också). Men priset för det påstådda ”skyddet” är att myndigheter i framtiden kommer att använda lagen för att kontrollera obekväma och kritiska personer – förutom att vi helt rättslöst kommer att övervakas. Någon kanske vill opponera mot att jag säger ”kommer” och inte ”kan komma”, men historien visar tydligt att det kommer bli så. Det finns nämligen inga politiker som kommer kunna motstå frestelsen att använda lagen för att gynna sin egen position.

Sexköpslagen, slutligen, påstås vara till för skydd av prostituerade, men eftersom merparten av dessa inte vill ha detta ”skydd” påstås den vara en samhällelig ”princip” som inte behöver ta hänsyn till de prostituerades åsikter, eftersom dessa är ”mindre vetande”. I själva verket är det emellertid så att lagen kommit till enbart för att tillfredsställa ett antal självgoda medelklassaktivisters uppfattning om sig själva som goda och bättre vetande än ”de stackars prostituerade” (och för att gynna åtskilligas politiska eller yrkesmässiga karriärer). Eller som den amerikanska medborgarrättsaktivisten Marty Klein uttrycker det:

”[Rättfärdighets]industrin uppfinner och varnar oss hela tiden för nya sexuella förödelser i vardande. Och även om regering, religion, och medborgargrupper arbetar övertid för att skapa fler och fler lösningar, är alla överens om att vår säkerhet och sinnesfrid är längre bort än någonsin… Det är därför som program måste ha mer pengar, medborgare måste vara mer vaksamma, människor måste ge upp allt fler rättigheter, och regeringen måste införa allt hårdare lagar”.

Vad som är det mest motbjudande med dessa lagar är dels att de kriminaliserar stora grupper av befolkningen, bara för att gynna ett fåtal privilegierade individer, dels att de just skapar brott som egentligen inte skulle existera om inte lagarna fanns – eftersom föreställningen om det ”brottsliga” uteslutande är kulturella konstruktioner. Det är just däri som det tyska ordspråket är så träffande. Att dessa lagar, som egentligen bara borde kunna höra hemma i totalitära system, ramlar över oss allt tätare är en skrämmande utveckling.

Det finns en förhållandevis stor medvetenhet om detta när det gäller FRA och IPRED, men få inser att det är de moralistiska ”rättfärdighetslagarna” som banat vägen för detta. Efter att i 30 år trummat ut den ”felaktiga” sexualitetens fruktansvärda, lurande faror har vi vant oss vid skrämselbudskapet. Vi kommer därför aldrig att kunna komma tillrätta med denna skrämmande utveckling om vi inte också involverar ”rättfärdighetslagarna” i kampen mot stölden av våra rättigheter. Inte minst måste vi kräva objektiv och saklig information i detta, för verkligheten är faktiskt som den österrikiske författaren Friedrich Hebbel redan på 1800-talet formulerade det:

”Det är otroligt så mycket intelligens det uppbjuds här i världen för att bevisa dumheter”.

Stå upp och ta strid mot ”rättfärdighetens” talesmän, mot dem som påstår sig veta bättre än du själv gör och som säger sig vara tvungna att ”skydda” dig därför att du inte själv förstår ”ditt eget bästa”. Deras egentliga avsikter har nämligen inte ett dugg med din omsorg att göra. Men i dagsläget tycks tyvärr det enda parti som fattar detta vara Piratpartiet. Därför är det synnerligen viktigt att de kommer in i riksdagen.

/Dick Wase

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,