Oerhört tänkvärt om tidningshusens problem med utvecklingen står Micco Grönholm för. Tidningar sammankopplar vi ju i mångt och mycket med journalistik, och vilka förväntningar vi har på dem beskrivs väl av d’Anaïs. Hon lyfter fram Oscar Swartz, som i två bloggpostningar grävt i siffror som redovisades i en, i media vida spridd rapport om barnpornografi på internet.

Det är kanske inte så konstigt att en av de senaste dagarnas i mina ögon mest uppseendeväckande nyhet, är något jag hittar på bloggar också. Om vi kan påverka åtta riksdagsledamöter att trycka på “avstå” så kan Signalspaningslagarna (FRA-lagen) förhindras. Men detta förutsatt att motionen är tydligare formulerad. Det är oppositionen (röda blocket) som lämnat utrymme för att regeringen ska kunna koppla in FRAs kablar i december genom en följdmotion. Förhoppningsvis något som kommer att fixas?

Kampen för våra liv på internet pågår på flera fronter. Erik Josefsson ber alla hjälpa honom att lägga lite kraft bakom orden genom att signera petitionen “Asking for an Open Internet in Europe”.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,