Första förhandlingen angående Telekompaketet avklarat och tre av fem MEPar var inte på plats, Eva-Britt Svensson (V) och Christian Engström (PP) var de enda som dök upp. Lena Ek (C) skickade en ersättare förvånande nog, Gunnar Hökmark (M) hade laga förfall sägs det men jag vet inte vilka de var och har inte hittat någon info i skrivande stund för vad som hände Marita Ulvskog (S) som inte heller fanns på plats. Besvikelsen att de inte var med slås endast av det faktum att nätneutraliteten inte kommer att debatteras som är så viktig för det fria internet. Kampen om tillägg 138 kvarstår dock och ska behandlas idag och det är såklart bra.

Namnbank.se hade i alla fall framgångar. PTS agerar föredömligt som lyssnat på kritiken och dragit tillbaka planerna för censur på domännamn.

Telia gick ut härom dagen och berättade att de kommer att spara loggar så kort tid som möjligt. Detta för att bevaka sina kunders intressen. Detta upprör Ifpi som tycker det är oansvarigt.

Trevligt att som omväxling få hålla med “svenska filmbranschen”, som tycker att Dole ska ge tusan i att försöka förhindra visning av filmen “Bananas!”.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,