Christian Engström (PP) har tillsammans med 40-talet andra fått ett “hemligt bud” angående det omdebatterade tillägg 138 till Telekompaketet från ministerrådet.

Den välkände regissören Roman Polanski blev härom dagen tagen av polisen för ett 31 år gammalt brott han lämnade USA för att slippa ta straffet för. I bl.a. Frankrike vill flera som drivit igenom Hapopilagen att regissören ska få slippa ställas till svars vilket driver frågan om vad som ska anses vara ett brott till sin spets. Samhället signalerar en särställning för en elitistisk kultursektor som inte ser så sund ut.

Folk skiter väl i Ipred, skriver Mattias. Det är inte som om dagens upphovsrättslagstiftning inspirerat till samförstånd, snarare tvärtom. Cybernormer har gjort en undersökning om förändringarna i folks fildelningsvanor.

Cybernormer skriver dessutom om nätoperatörernas nyckelroll inför framtiden och Marcin utvecklar ämnet lite på sin blogg också. Nätoperatörerna själva har i ett efterlängtat uttalande bett om att inte bli skjutna som de budbärare de är.

Dammet har knappt hunnit lägga sig efter diskussionerna kring det personliga biljettsystemet på SJ förrän ändamålsglidning slog till. Polisen kontrollerade passagerarlistor i syfte att försöka hitta en försvunnen person.

Mark Klamberg påvisar ett antal skillnader i beskrivning om FRAs tillvägagångssätt för informationsinsamling när det förklaras för medborgare. Leif Nixon kommer att träffa Ingvar Åkesson, chef för FRA och erbjuder att ta med sig frågor till det mötet. Scaber nestor har letat upp ett gäng hemmagjorda valaffischer. Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson skriver i DN om hur svenskarna blir mer negativa till statlig övervakning. Skam den som ger sig, skriver Farmor Gun, som håller på för fullt att maila politiker.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,