De superhemliga förhandlingarna om ACTA tar idag vid igen, denna gång i Seol, Korea. Inte för att någon hade trott något annat (vid det här laget är vi alla nog ganska luttrade) men det ser inte bra ut. Detta enligt de som fått ta del av muntlig information, samt läckta utkast till förhandlingsunderlag.

Michael Geist beskriver hur avtalets nuvarande skrivning dramatiskt påverkar Kanadas lagstiftning. Sammantaget har fokus i ACTA-förhandlingarna övergått till upphovsrättsintrång, skriver dessutom nyzeeländska InternetNZ, istället för att fokusera på tullregleringar som det initialt sades handla om:

Big music and movie interests, and other content producers, are conducting a global campaign to put their interests ahead of citizens’ rights to use the Internet and to not be subject to unreasonable and arbitrary penalties that do nothing for the public interest.

EFF Australien är lika oroliga och ifrågasätter hur privata marknadsintressen ens kan få möjlighet att påverka nationell suveränitet. Moderorganisationen för EFF beskriver problematiken i två punkter;

1. USA vill tvinga fram “three strikes”, dvs, efter tre anklagelser om upphovsrättsintrång kunna stänga av människor från internet. Detta skulle tvinga internetleverantörer att efter anklagelser från intresseorganisationerna kapa linan för enskilda medborgare utan kontroll eller rättslig prövning.

2. De amerikanska förhandlarna strävar efter regleringar som skadar inhemsk teknologiindustri och medborgare globalt. Dessa önskemål känns igen, då de har tidigare förts fram av upphovsrättskartellerna i USA.

Innovationer hämmas effektivt genom den här sortens avtal. Cory Doctorow på Boing Boing konstaterar att innovativa siter baserade på vanligt folks kreativitet, som exempelvis youtube, Flickr eller Blogger, inte kommer att kunna dras igång under de här omständigheterna. ACTA är ett seriöst slag mot hela internet och kunskapssamhället.

Det kan i sammanhanget kanske vara av intresse att läsa om Googles redovisning av statistik om hur ofta anklagelser om upphovsrättsintrång är felaktiga: Mer än hälften, 57 procent, av alla anklagelser var riktade mot konkurrerande företag. Över en tredjedel (37 procent) av det totala antalet anklagelser om upphovsrättsintrång var direkt felaktiga. Google, som måste agera på dylika anklagelser enligt amerikansk lag, används alltså som medel för att stänga ner laglig konkurrens. Vi förleds ju annars att tro att det bara handlar om ungdomar som laddar ner en låt.

Ingen demokratisk process föreligger i framtagningen av ACTA-avtalet. De få dokument som finns att tillgå är läckt material. En petition har dragits igång för att be Obama-administrationen att lätta på förlåten, men avsikten med hela processen tycks inte vara att hitta lösningar, utan att låsa fast global lagstiftning vid en liten grupps egenintressen.

Få eller inga har möjlighet att påverka processen och går man som land med på avtalet är man bakbunden av det. Det råder inga tvivel om att vi kommer att ha väldigt svårt att motsätta oss avtalet — att tacka nej verkar i dagsläget inte vara ett alternativ.

Det verkar som om upphovsrättsindustrin har hittat ett sätt att stoppa klockorna och snurra tillbaka tiden. När ska dessa organisationer börja granskas? När ska politiker börja inse att dessa människor inte har samhället bästa för ögonen och låter dem obehindrat påverka lagstiftningen?

ACTA har blivit det globala handelsavtal som en gång för alla tvångsinför enskilda amerikanska särintressens drömmar om en ägd och toppstyrd värld.

Uppdatering: En läckt summering av de s.k. “internetkapitlen” i ACTA-förhandlingarna finns nu att hitta på Wikileaks.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,