För den som har en stund eller två över så kanske det här kan vara ett kul sätt att spendera tiden. Research Digest har bett ett antal framstående psykologer skriva med temat “en gnagande sak som de inte förstår hos sig själva”. (via boing boing) Varje psykolog har med 150 ord eller mindre beskrivit sidor hos sig själva som de inte riktigt greppar. Det ställs ganska många intressanta frågor, exempelvis undrar Stephen Kosslyn varför han är en njutningsmänniska när det gäller vissa saker, men missbrukare när det gäller andra. Eller Norbert Schwartz fundering:

Why does insight into how such influences [incidental feeling] work not help us notice them when they occur? What makes the immediate experience so powerful that I fail to apply my own theorizing until some blogger asks a question that brings it to mind?

Eller Susan Blackmore:

I believe (although I’ve never seen it for myself) that inside my skull is a brain containing billions of neurons connected to each other in trillions of ways, with signals zooming about, setting off other signals, and generally creating massively complicated loops, coalitions, sustained patterns, and multiple parallel organised streams of information that combined together control the behaviour of this – my body. And that’s it. So how come I feel as though there is a conscious “me” as well?

* * *

Andra bloggar om: , , , , ,